11-01-2021 fra 09:30 – ca. 14:00 midlertidig afbrydelse af fjernvarmen forsyningen.