12-04-2021 fra 08:00 – 14:00 Midlertidig lukning af fjernvarmeforsyningen i området omkring Risbjerg.