D. 23-06-2021 fra kl. 8:00-12:00 afbrydes fjernvarmeforsyningen i området omkring Næsborgvej 9.