Hvidovre Fjernvarme tilbyder en pakkeløsning i de eksisterende fjernvarmeområder, for at gøre det nemmere at vælge en grønnere opvarmningsform end olie og naturgas. En pakkeløsning er en nem løsning, fordi den varetages af Hvidovre Fjernvarme i samarbejde med entreprenøren. Normalt varetager Hvidovre Fjernvarme i samarbejde med entreprenøren kun arbejdet i forbindelse med stikledningen – resten varetages af dig, hvor du bl.a. selv skal indhente tilbud fra VVS’ere, og selv stå for koordineringen af arbejdet. Med en pakkeløsning bliver du fri for dette ekstraarbejde. Har du ikke mulighed for at betale det fulde beløb for installationen her og nu, kan du få et Energilån hos Hvidovre Fjernvarme uden stiftelsesomkostninger og med en fast rente i lånets løbetid. Du kan læse mere om pakkeløsningen, og hvad den indeholder her.

Efter den 30. juni er det ikke længere muligt at skippe naturgassen eller oliefyret med fjernvarmens pakkeløsning eller få finansieret installationen med Energilånet.

Afkoblingspulje

Det er stadig muligt at få tilskud til afkoblingen af naturgassen via afkoblingspuljen, da puljen endnu ikke er tom. Tilskuddet dækker omkostninger til frakobling af naturgassen, der normalt svarer til ca. 8.200,-. Afkoblingen af naturgas er ikke inkluderet i pakkeløsningen pga. afkoblingspuljen. Årsagen er, at det kun er parcelhusejeren selv, der kan søge tilskuddet via EVIDA, og derfor kan vi i fjernvarmen ikke tage os af den del.

Mange har sagt ja til fjernvarmens pakkeløsning

Efter pakkeløsningskampagnen startede har vi i fjernvarmen, oplevet en stor stigning i efterspørgslen på fjernvarme. Vi har talt med en ny fjernvarmeforbruger, og hun fortæller, at årsagen til, at hun ønskede at skifte fra gasfyr til fjernvarme, bl.a. var nemheden. Forbrugeren oplevede, at gasfyret ofte havde brug for vedligehold, især om vinteren ”nu har jeg jo ikke haft fjernvarme en vinter endnu, men det der er dejligt er, at hvis temperaturen er en bestemt grad udenfor så kommer varmen af sig selv, man behøver ikke at skulle tænde og slukke hele tiden. De første dage jeg havde det, der var det stadig koldt, og der kom der fin varme igennem”. Fjernvarmeanlægget har automatisk klimastyring, hvilket betyder, at anlægget automatisk tænder, når det er koldt udenfor, og slukker, når det er varmt.

Udover nemheden valgte fjernvarmeforbrugeren pakkeløsningen pga. trygheden. Som kunde skal man kun henvende sig et sted, da Hvidovre Fjernvarme tager sig af alt, og sørger for at alting virker, som forbrugeren selv udtrykker det: ”Hvidovre Fjernvarme tager sig af tingene fra A til Z. Jeg skulle ikke bekymre mig om installationen, og jeg skulle ikke ud at entrere med alle mulige forskellige. Fordelen ved at man kun skal henvende sig et sted er, at man som slutbruger står stærkere, da fjernvarmeselskabet jo er en stor kunde, og dermed vil stå stærkere overfor entreprenører end hvis det var slutbrugeren, der havde kontakten”.

Fjernvarmeforbrugerens stikledning kobles til hovedledningen ude i vejen.

Ny fjernvarmeunit klar til at blive installeret

Ydermere spillede det økonomiske perspektiv også en vigtig rolle for fjernvarmeforbrugeren, da ”man betaler ikke en krone før det hele er i orden, færdiglavet og virker. At kunne sige til sig selv, der er nogen der står for det her, og de sørger for, at det hele er i orden, og at man bare skal betale når det er i orden – det er ens sikkerhed. Alle der har været her har været søde og ordentlige, der har ikke været noget at klage på der. De har svaret pænt på spørgsmål, og dette skal de have ros for”.

Der tilbydes gratis serviceaftale når fjernvarme vælges, hvilket også var attraktivt for fjernvarmeforbrugeren, nemlig “at der kommer den service der skal, man skal ikke selv holde styr på datoer, det fungerer bare”

Det er enormt positivt, og en glædelig nyhed for miljøet, at man har valgt at takke ja til pakkeløsningen. Når en parcelhusejer udskifter oliefyret med fjernvarme, reduceres CO2 udledningen med over 70 %, og med naturgas over 60 %. Reduktionen svarer til, at en medium størrelse benzinbil kører ca. 6 gange tur/retur til Paris på et år. Fjernvarmen bliver kun grønnere og grønnere, og derfor vil denne reduktion i CO2 udledningen kun stige og stige.