19-10-2021 fra 09:00 – 11:30 Midlertidig afbrydelse af fjernvarmeforsyningen grundet arbejder på ledningsnettet.