03-11-2021 fra kl. 08:00 til kl. 11:00 Midlertidig afbrydelse af fjernvarmeforsyningen i området omring Vigerslev Allé