08-06-2022 fra kl. 08:00 – 24:00 Midlertidig afbrydelse af fjernvarmeforsyningen til Storehus Avedøre.