20-06-2022 fra kl. 08:00 – 17:00 Midlertidig afbrydelse af Fjernvarmeforsyningen i området omkring Hovedstien Avedøre.