29-09-2022 fra kl. 16:00 – ca. kl. 19:00 Akut afbrydelse af fjernvarmeforsyningen i området Risbjerg.