10-11-2022 fra kl. 07:00 – kl. 22:00 Midlertidig afbrydelse af fjernvarmeforsyningen I Avedøre Hovedstien.