I tiden op til 2029 kan både store og små private virksomheder søge tilskud fra den 3,5 mia. kr. store statsstøttede erhvervspulje. Det er virksomheder fra langt de fleste brancher der kan søge om støtte til næsten alle type projekter, blot disse projekter sparer CO2 og energi via energiudledninger.

Det har ikke tidligere været muligt at søge fra puljen hvis virksomheden ønskede at gå fra fossil opvarmning til fjernvarme. Dette er dog ændret pr. 1 november i år. Da fjernvarmen bliver mere og mere grøn og på 10 år har reduceret C02-udledningen med en femtedel, opfylder fjernvarmen netop er et af kriterierne for at kunne søge støtte fra puljen.

Ansøgningsrunder og ansøgningsfaser til puljen afskaffes og samtid er puljen åben året rundt. Fremover vil projekter kunne realiseres så snart der er modtaget en kvittering fra energistyrelsen. Det er også muligt fremover at søge tilskud fra puljen selvom virksomheden har modtaget tilskud en gang før, det kræver blot at det handler om et nyt energibesparende projekt.

Erhvervspulje giver nu også tilskud til fjernvarmekonvertering (danskfjernvarme.dk)