Avedøre Landsby

Avedøre Landsby

Om projektet

Planen er, at Avedøre Landsby udbygges som et selvforsynende område, et såkaldt ø-projekt, hvor produktionen af fjernvarme vil foregå lokalt. Derfor arbejdes der med at etablere et varmeproduktionsanlæg, der skal producere varme ved hjælp af grøn teknologi (solceller, varmepumper etc.), og forsyne beboerne i området med energieffektiv og grøn fjernvarme.
Projketet i Avedøre Landsby adskiller sig fra andre fjernvarmeområder i Hvidovre, fordi den Europæidiske Inversteringsbank har bevilliget 9 mio. kr. til konkrete energiaktiviteter. Vil du gerne vide mere om Avedøre Green City, kan du læse mere på vores hjemmeside.

Status på projektet

  • Projektforslag: Hvidovre Kommune er i gang med at behandle projektforslaget. I den forbindelse er der udarbejdet en VVM-redegørelse, der afdækker mulighederne for støjniveauet. Resultaterne fra redegørelsen ser positive ud, og vi afventer endelig godkendelse fra Kommunen.
  • Godkendelse fra Fredningsnævn: Vi afventer en godkendelse fra Fredningsnævnet vedr. opsætning af solceller på støjvolden.
  • Godkendelse af ændring i plangodkendelsen: Vi afventer en kommunal godkendelse af en ændring af plangrundlaget, der er nødvendig, før vi kan etablere fjernvarmen. Vi har fået at vide, at vi kan forvente en endelig afgørelse i august/september 2023 fra Hvidovre Kommune.
  • Udbud: Vores eksterne rådgiver, COWI, er i gang med at lave de første udkast til udbudsmaterialet, og vi forventer, at de ligger klar i foråret, så vi kan gå i gang med at sende projektet i udbud og indhente tilbud fra entreprenørerne til sommer.