03-05-2023 fra kl. 08:00 – kl. 14:30 Midlertidig afbrydelse af fjernvarmeforsyningen i området Kettegård.