Avedøre Landsby Om projektet

Planen er, at Avedøre Landsby udbygges som et selvforsynende område, et såkaldt ø-projekt, hvor produktionen af fjernvarme vil foregå lokalt. Derfor arbejdes der med at etablere et varmeproduktionsanlæg, der skal producere varme ved hjælp af grøn teknologi (solceller, varmepumper etc.), og forsyne beboerne i området med energieffektiv og grøn fjernvarme.
Projektet i Avedøre Landsby adskiller sig fra andre fjernvarmeområder i Hvidovre, fordi den Europæiske Investeringsbank har bevilliget 9 mio. kr. til konkrete energiaktiviteter. Vil du gerne vide mere om Avedøre Green City, kan du læse mere på vores hjemmeside.

Status på projektet

• Projektforslag: Hvidovre Kommune har godkendt projektforslaget med forbehold for, at 1) Fredningsnævnet ikke har nogen indsigelser, og 2) ændringen af plangrundlaget godkendes. Vi har fået at vide af Hvidovre Kommune, at vi kan forvente den endelige godkendelse af projektforslaget i slutningen af september 2023.
Godkendelse fra Fredningsnævn: D.23. juni får vi besøg af formanden for Fredningsnævnet, der skal give den endelige godkendelse af opsætningen af solceller på støjvolden, der skal levere grøn strøm til varmeproduktionsanlægget.
• Godkendelse af ændring i plangodkendelsen: D. 13. juni afholdt Hvidovre Kommune informationsmøde om forslag til ændring af lokalplangrundlaget, der er i offentlig høring frem til d.30 juni 2023. Vi har fået at vide, at vi kan forvente en endelig afgørelse i slutningen af september 2023 fra Hvidovre Kommune.

Du kan læse om forslaget her: Forslag til Lokalplan 475 for energianlæg ved rideskolen på Avedøre Slettevej (hvidovre.dk) Godkendelsen af forslaget er nødvendigt for at vi kan etablere og forsyne Avedøre Landsby med grøn fjernvarme.

• Udbud: Vi har nu færdiggjort projektets udbudsmateriale og har sendt det i EU-udbud, hvor entreprenører kan byde ind på opgaven indtil slutningen af sommeren.
• Installation hos dig: Når EU-udbuddet lukker og vi har en endelig pris på projektet, begynder vi at sende og uddele konkret informationsmateriale om hvordan du kan få installeret fjernvarme og hvad det kommer til at koste. Det forventer vi derfor at gøre i løbet af efteråret.