Avedøre Landsby Om projektet

Planen er, at Avedøre Landsby udbygges som et selvforsynende område, et såkaldt ø-projekt, hvor produktionen af fjernvarme vil foregå lokalt. Derfor arbejdes der med at etablere et varmeproduktionsanlæg, der skal producere varme ved hjælp af grøn teknologi (solceller, varmepumper etc.), og forsyne beboerne i området med energieffektiv og grøn fjernvarme.
Projektet i Avedøre Landsby adskiller sig fra andre fjernvarmeområder i Hvidovre, fordi den Europæiske Investeringsbank har bevilliget 9 mio. kr. til konkrete energiaktiviteter. Vil du gerne vide mere om Avedøre Green City, kan du læse mere på vores hjemmeside.

Status på projektet

• Projektforslag: Hvidovre Kommune har godkendt projektforslaget med forbehold for, at ændringen af plangrundlaget godkendes. Vi har fået at vide af Hvidovre Kommune, at vi kan forvente den endelige godkendelse af projektforslaget i slutningen af september/oktober 2023

Godkendelse fra Fredningsnævn: Vi har haft besøg af Fredningsnævnet, der i juni besigtigede placeringen af det planlagte solcelleanlæg, der skal levere grøn strøm til det varmeanlæg, som skal forsyne Avedøre Landsby med grøn fjernvarme. Solcelleanlægget skal placeres på støjvolden mod motorvejen langs Avedøre Slettevej. Efter besøget har Fredningsnævnet sendt os afgørelsen, og de har valgt at give dispensation til opsætningen af solcelleanlægget. Det betyder, at vi er et skridt tættere på at kunne etablere fjernvarme i Avedøre Landsby.  

• Godkendelse af ændring i plangodkendelsen: Nu mangler vi godkendelsen af ændringen i lokalplanen, som skal give den endelige godkendelse til at opsætte solcelle- og varmeproduktionsanlægget. Vi forventer at få den endelige godkendelse i slutningen af september/oktober 2023 fra Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.

• Udbud: Projektets udbudsmateriale har været i EU-udbud hen over sommeren, hvor entreprenører har haft muligheden for at byde ind på projektet. Der er i øjeblikket dialog med en entreprenør om udførelse af opgaverne på den nye varmecentral m.m.. Det forventes, at der også vil komme tilbud på udførelse af ledningsnettet.    

• Installation hos dig: Når EU-udbuddet lukker, og vi har en endelig pris på projektet, begynder vi at sende og uddele konkret informationsmateriale om, hvordan du kan få installeret fjernvarme, og hvad den skal koste. Det forventer vi derfor at gøre i løbet af efteråret.