Rebæk Nord & Nord for jernbanen

Om projektet

Planen er, at Rebæk Nord og Nord for jernbanen udbygges som et selvforsynende område, et såkaldt ø-projekt, hvor produktionen af fjernvarme vil foregå lokalt. Derfor arbejdes der med at etablere et varmeproduktionsanlæg, der skal producere varme ved en varmepumpe, som vil forsyne områderne med energieffektiv og grøn fjernvarme. Anlægget vil blive etableret i en eksisterede varmecentral ved Rebæk Søpark.

Status på projektet

  • Udbud: Projektets udbudsmateriale har været i EU-udbud hen over sommeren, hvor entreprenører har haft muligheden for at byde ind på projektet. Desværre forløb udbudsrunden ikke tilfredsstillende, fordi der i øjeblikket er stor efterspørgsel på entreprenører, der udfører fjernvarmeopgaver. Vi giver det endnu et forsøg, og sender derfor projektet i EU-udbud igen. Entreprenørerne kan byde ind på opgaven indtil slut oktober. 
  • Installation hos dig: Vi arbejder på at kunne tilbyde en fjernvarmepakkeløsning, hvor vi tager os af alt med undtagelse af gasafbrydelsen. Når EU-udbuddet lukker, og vi har en endelig pris på projektet, begynder vi at sende og uddele konkret informationsmateriale om, hvordan du kan få installeret fjernvarme, og hvad den skal koste. Det forventer vi derfor at gøre i løbet af efteråret, afhængig af hvornår vi har en endelig afklaring fra entreprenørerne