Om fjernvarmeudbygningen   

Rebæk Syd og Præstemosen vil blive koblet på det eksisterende fælles fjernvarmenet, og blive forsynet med grøn fjernvarme fra VEKS, der er et kommunalt ejet transmissionsselskab. Størstedelen af Hvidovre forsynes i dag med fjernvarme fra VEKS.      

Er du interesseret i at vide mere om, hvor VEKS leverer fjernvarme til Hvidovre Fjernvarmeselskab, kan du læse her: Hvad er fjernvarme? – Hvidovre Fjernvarme.   

Status på fjernvarmeudbygningen   

Informationskampagne   

  • Informationsmødet er afholdt d. 16. april med et flot fremmøde. Du finder power point præsentationerne fra mødet her: Rebæk Syd og Præstemosen – Hvidovre Fjernvarme  
  • Næste informationsmøde er d. 23. Maj fra kl. 19-21 på Enghøj Gymnasium (dvs. Hvidovre Gymnasium).  
  • Vi har udarbejdet fjernvarmebrochurer, der blev/bliver uddelt til informationsmøderne. Du er velkommen til at hente en brochure hos os i fjernvarmen og dele den med din nabo eller genbo.  

Tilskud til energirenovering – fra elvarme til fjernvarme 

  • Opvarmer du dit hus med elvarme, og skal du have etableret et vandbåret varmesystem – dvs. rør, der fører varmt vand til dine radiatorer eller gulvvarme -, før du kan få etableret fjernvarme? 
  • Så har vi gode nyheder for du kan søge tilskud til at etablere et vandbåret varmesystem via Energirenoveringspuljen. Læs mere her: Varm op til at søge tilskud til energirenovering (sparenergi.dk) 

50 % af varmeaftaget i området skal sige ja til fjernvarme 

  • For at fjernvarmen kan blive en realitet i Rebæk Syd og Præstemosen, skal 50 % af varmeaftaget sige ja tak til fjernvarme. Et ja tak er, når fjernvarmekontrakten er underskrevet. 
  • De 50 % er nødvendige for, at fjernvarmeudbygningen i området hænger økonomisk sammen, og vi kan tilbyde en attraktiv varmepris. 
  • De 50 % skal opnås under informationskampagnen, der løber fra april-slutningen af juni 2024. Hvis du ønsker at erstatte dit eksisterende varmeanlæg med fjernvarme, så er det i denne periode, hvor du skal sige ja tak til fjernvarme ved at underskrive fjernvarmekontrakten. Chancen for at få etableret fjernvarme kommer formentlig ikke