Fjernvarmeudbygningen er i gang på fuld skrue i Hvidovre, og der er stor interesse fra de mange borgere, der i nær fremtid kan se frem til at opvarme deres hus med grøn fjernvarme. Den store interesse blev tydelig, da der i sidste uge blev afholdt to informationsmøder på Hvidovre Gymnasium, hvor fjernvarmen også har adresse. Informationsmøderne blev holdt for borgerne, der bor i områderne kaldet Nord for jernbanen og Rebæk Nord, samt Rebæk Syd og Præstemosen. I alt kom over 200 borgere forbi for at høre mere om fjernvarme.

Stor interesse for fjernvarme

– allerede opnået tilstrækkelig med tilslutning i området Nord for jernbanen og Rebæk Nord

” Vi har arbejdet benhårdt for at nå hertil, og vi er tilfredse med, at det nu endeligt er lykkedes at komme hertil, hvor vi faktisk kan tilbyde borgerne at få installeret fjernvarme,” fortæller Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab og fortsætter ”for at gøre fjernvarmen så attraktiv som mulig, har vi udarbejdet 3 forskellige installationsmodeller, hvorpå parcelhusejerne kan få fjernvarme. På den måde håber vi, at vi rammer flest mulige behov og ønsker, der måtte være i forbindelse med at få installeret fjernvarme. For begge områder gælder det nemlig, at 50 % af varmeaftaget skal sige ja til fjernvarme ved at underskrive en kontrakt, før vi kan påbegynde selve fjernvarmeudbygningen. Der er allerede rigtig mange, der har skrevet sig op til at få tilsendt en fjernvarmekontrakt, og vi forventer, at der kommer mange flere. 14 dage inde i informationskampagnen, kan vi allerede konstatere, at området Nord for jernbanen og Rebæk Nord har opnået en tilstrækkelig tilslutningsprocent. Vi har derfor sat entreprenøren i gang med at udarbejde en tidsplan, så vi kan informere borgerne i området om, hvornår de kan forvente at få fjernvarme. Vi er enormt glade for den store interesse og opbakning, der er i Hvidovre – så tusind tak for det.”

Deadline er slutningen af juni 2024

”D. 30. juni 2024 ved vi om fjernvarmeudbygningen også bliver til noget i Rebæk Syd og Præstemosen. I mellemtiden sørger vi selvfølgelig for at komme med status på tilslutningsprocenten via nyhedsbrevet, der kun henvender sig til området. Hvis man er interesseret i at fjernvarmen udbygges i området, opfordrer vi til at sprede ordet om at fjernvarmen er på vej, og tage en snak om det med naboen eller genboen. Derudover afholder vi endnu et informationsmøde for Rebæk Syd og Præstemosen d. 23. maj kl. 19-21 på Hvidovre Gymnasium, og der er allerede nu en del, der har skrevet sig op,” afslutter Anders Liltorp.