Måler udskiftning i det nordlige Hvidovre

Målerudskiftning i det nordlige Hvidovre flyttes til efter sommerferien. Efter sommerferien bliver målerne i det nordlige Hvidovre udskiftet til fjernaflæst målere. Udskiftningen sker efter aftale med FD Hvidovre v/EBO Consult og det er en montør fra Kamstrup der vil skifte målerne. Du/I vil blive orienteret om tidspunkt for montørens besøg, og det er en