64 % af de danske boliger forsynes i dag med fjernvarme

Information om fjernvarme

Hvorfor fjernvarme?

Hvad koster det?

Hvordan fjernvarme?

Hvidovre Fjernvarmeselskab

vejledende installations uger for pakkeløsning.

Pakkeløsning til udbygningsområderne Nord for jernbanen og Rebæk Nord

Hvorfor fjernvarme?

Fjernvarmen er grøn

I dag produceres størstedelen af fjernvarmen på vedvarende energi. Hvis du konverterer fra gas til fjernvarme, reducerer du over 60 % af dit CO2-udslip, mens du reducerer over 70 % ved at konvertere fra olie til fjernvarme.

Fjernvarmen er lydløs og lugtfri

I modsætning til naturgas og olie, er fjernvarmen en lugtfri og lydløs løsning. I fjernvarmeanlægget suser dit varme vand igennem for at varme dit hus op – uden at du hverken kan høre eller lugte det. Fjernvarmeanlægget er desuden fuldt isoleret, så du taber mindre varme, og får mere varme ud til dine radiatorer.

Du kan spare penge

Hvis du opvarmer dit hus med olie eller el, kan du opnå en stor besparelse ved at få installeret fjernvarme. Din besparelse er så stor, at du i løbet af få år, har tjent din investering hjem igen. Hvis du opvarmer dit hus med gas, er besparelsen knap så stor. Gasprisen er historisk lav, men de andre fjernvarmefordele taler sit tydelig sprog; at fjernvarmen stadig er en mere fordelagtig løsning. Og hvem ved, hvornår gasprisen stiger igen?

Det er nemt at have fjernvarme

Fjernvarmen kræver minimal service og vedligehold. Det er et system, der kører af sig selv. Og I Hvidovre er det nemmere og billigere for fjernvarmens parcelhuskunder i forhold til andre fjernvarmeselskaber, da den service, anlægget kræver, tilbydes kvit og frit. Servicen hedder Fjernvarmens Serviceordning.

Fjernvarmen er fremtidssikret

Fjernvarmen er et fleksibelt og omstillingsparat system, hvor varmen produceres fra flere energikilder. Det betyder, at fjernvarmen er klar til eventuelle ændringer eller forandringer i energiforsyningen. Desuden er fjernvarmen med sine grønne ambitioner allerede godt på vej ind i fremtiden.

Fjernvarmen er forbrugerejet

Fjernvarmen i Hvidovre er forbrugerejet. Det betyder, at det er forbrugerne, der har den endelige beslutningskompetence, hvad angår fx økonomi eller større projekter. Fjernvarmeforbrugernes interesser bliver på denne måde sikret, med et særligt fokus på at holde varmeprisen nede.

Hvad koster det?

Hvis du opvarmer dit hus med el i dag, skal du tage kontakt til os på tlf. 36 38 38 00 eller e-mail ebo@ebo.dk.

Naturgaspris ifht. fjernvarme

Oliepris ifht. fjernvarme

Pris på stikledning

Håndværkerfradraget

Du kan ikke benytte dig af håndværkerfradraget til installation af fjernvarme. I 2022  har regeringen besluttet sig for at fjerne håndværkerfradraget til installation af fjernvarme.

Afkoblingspuljen

Ved afkobling af naturgasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på 8.200 kr. til dækning af omkostninger ved afkoblingen. Hvis du vil kvitte naturgassen, og konvertere til en grønnere fjernvarmeløsning, kan du søge om tilskud fra afkoblingspuljen. Midlerne fra ordningen fordeles efter princippet først til mølle.

Du kan søge tilskuddet hos Evida. Du kan læse mere om puljen og afkoblingen på Evida’s hjemmeside her.

Hvordan fjernvarme?

På denne illustration kan du få et overblik over, hvad du skal gøre, og hvornår du skal være i kontakt med fjernvarmen eller fjernvarmens entreprenør. Du skal selv kontakte og koordinere med VVS’eren, der står for den indvendige installation.

1. Du henter tilbud hos en VVS'er

Installation af fjernvarme kræver to ting: 1) at en stikledning etableres, hvilket udføres af fjernvarmeselskabet, 2) at der opsættes et fjernvarmeanlæg inde i huset, hvilket udføres af en VVS’er.

2. Du tager kontakt til fjernvarmen

Når du har besluttet dig for at få installeret fjernvarmen, kan du kontakte fjernvarmen på tlf. 36 38 38 00 eller e-mail ebo@ebo.dk. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

3. Du modtager en kontrakt

Fjernvarmeselskabet sender dig en fjernvarmekontrakt, der skal underskrives og tilbagesendes til ebo@ebo.dk.

4. Du bliver kontaktet af entreprenøren

Når fjernvarmeselskabet har modtaget kontrakten, vil du efterfølgende blive kontaktet af en entreprenør. Entreprenøren kontakter dig for at lave en fysisk aftale sammen med en repræsentant fra fjernvarmen, hvor I snakker om hvordan arbejdet skal udføres.

5. Entreprenøren besøger dig

Du mødes med entreprenøren og repræsentanten fra fjernvarmen i din bolig. Her afklares hvor fjernvarmen skal installeres, og du bliver informeret om det videre forløb.

6. Fjernvarmen etableres udvendigt

Entreprenøren etablerer fjernvarmestikledningen, som er det rør, der vil forsyne din bolig med varme.

7. Fjernvarmen etableres indvendigt

VVS’eren installerer fjernvarmeanlægget inde i din bolig, og sørger for at få det til at køre. Derefter skal VVS’eren tage kontakt til fjernvarmen, for at få udleveret en måler, der efter endt installation skal godkendes af fjernvarmen.

Ja tak, jeg vil gerne have fjernvarme og bor i fjernvarmeområde.
Når du skriver dig op, siger du ja til, at vi sender dig en kontrakt.

Du kan kun få installeret fjernvarme, hvis du bor i et fjernvarmeområde i Hvidovre.

Hvidovre Fjernvarmeselskab

Historie

Hvidovre Fjernvarmeselskab blev stiftet i 1984 og har fra start haft følgende hovedopgaver: varetage opgaver vedrørende nyanlæg af fjernvarme i Hvidovre, varetage finansieringen af disse nyanlæg og køb og salg af varme (som fordelingsselskab). Selskabet ejes af Hvidovre Kommune og fjernvarmedistributionsselskaberne i Hvidovre.

Hvidovre Fjernvarmeselskab haft travlt med at udvide fjernvarmeområderne i Hvidovre, og det er et arbejde, der fortsætter. Planen er, at hele Hvidovre konverteres til et fjernvarmeområde. Selskabet har som fordelingsselskab ikke egne slutbrugere tilkoblet. Derfor er selskabets ledelse sammensat af de interessenter, der repræsenterer kommunen og fjernvarmedistributionsselskaberne.

Bestyrelse

 • Anders Liltorp, Formand. Kommunalt udpeget

 • Henrik Berg, Næstformand. Repræsenterer FD Hvidovre

 • Birgit Thomsen, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Rebæk Søpark

 • Tina Cartey Hansen, Bestyrelsesmedlem. Kommunalt udpeget

 • Jens E. Hummelmose, Bestyrelsesmedlem. Kommunalt udpeget

 • Gert Krogstad-Nielsen, Bestyrelsesmedlem. Kommunalt udpeget

 • Mogens Bentzen, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer FD Hvidovre

 • Heine Knudsen, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Hvidovre Hospital

 • Margit Kjærgaard,
  stedfortræder for
  Johannes Pleidrup, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Avedøre Fjernvarme

 • Erik Gemmer, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer FD Hvidovre