Rater for Avedøre Fjernvarme

Varmeåret er fra 1. juni til 31. December. 2017

Opkrævning foretages over 6 rater.

Raterne 1 til 3 er af samme størrelse som rate 12 i det foregående varmeår.

De sidste 3 rater beregnes efter et forventet normalårsforbrug.Ved nytilslutninger beregnes ácontobetalingen ud fra enten et kendt olieforbrug eller ud fra ejendommens størrelse og isoleringsstandard.