Rater for Avedøre Fjernvarme

Varmeåret er fra 1. Januar til 31. December.

Opkrævning foretages over 4 rater.

Januar / April / Juli / Oktober 2019

I 2020 ændres raterne til Februar / Maj / August / November

Ratererne beregnes efter et forventet normalårsforbrug.Ved nytilslutninger beregnes ácontobetalingen ud fra enten et kendt olie / gasforbrug eller ud fra ejendommens størrelse og isoleringsstandard.