FD Hvidovre

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. – i daglig tale FD Hvidovre, fordi Erhvervsstyrelsen ikke kunne rumme det lange navn i sit EDB-register -  er et forbrugerejet og forbrugerstyret andelsselskab.

Selskabets idriftsættelse skete på repræsentantskabsmødet den 9. maj 2012. Selskabet kom til som en fusion mellem 3 tidligere distributionsselskaber: Hvidovre Nord, Midt og Syd – alle forbrugerejede og forbrugerstyrede andelsselskaber. Det tog næsten 10 år at få alle ender bundet sammen om en fjernvarmestruktur i Hvidovre, og her er FD Hvidovre en vigtig brik som den største repræsentant for de forbrugerkontrollerede fjernvarmeselskaber i Hvidovre.

Selskabets vigtigste del er selskabets andelshavere. Alle fjernvarmeaftagere i selskabets område kan blive andelshavere mod et beskedent indskud.

Alle andelshavere mødes på repræsentantskabsmøder for at tage stilling til regnskaber og budgetter, det vil hovedsageligt sige varmepriserne, og de vælger bestyrelsesmedlemmer til den 11 personers store bestyrelse.

For at få en så bred sammensætning af bestyrelsen som muligt, er det vedtægtsmæssigt bestemt, at der skal være følgende repræsentation i bestyrelsen:

- 4 valgt af de større almene boligorganisationer

- 2 valgt af de mindre almene boligorganisationer

- 1 valgt af repræsentanter fra større private boligejendomme

- 1 valgt af erhvervsgruppen og

- 1 valgt af parcelhusgruppen.

Derudover er kommunen repræsenteret ved 2 kommunale repræsentanter i bestyrelsen.

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Hvidovre i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning, køling og/eller forsyning med varmt vand.