Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

I daglig tale hedder selskabet HFS.

Selskabet blev stiftet i 1984 og har fra start haft følgende hovedopgaver:

- varetage opgaver vedrørende nyanlæg af fjernvarme i Hvidovre

- varetage finansieringen af disse nyanlæg og

- køb og salg af varme (som fordelingsselskab).

Selskabet ejes af Hvidovre Kommune og oprindeligt 6 fjernvarmedistributionsselskaber. Da 3 af distributionsselskaberne fusionerede i 2012, ejes selskabet i dag af

- Hvidovre Kommune

- FD Hvidovre A.m.b.a. (det fusionerede selskab)

- Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

- Hvidovre Hospital og

- Rebæk Søpark A.m.b.a.

Bestyrelsen er selskabets øverste organ. Bestyrelsen har 10 medlemmer. Hvidovre Kommune har 4 og distributionsselskaberne 6 bestyrelsesposter – FD Hvidovre har 3 som følge af fusionen.

Der er nedsat et forretningsudvalg, der tager sig af den daglige drift. Forretningsudvalget består af 2 kommunalt udpegede medlemmer og 1 medlem fra distributionsselskaberne. Det ene kommunalt udpegede medlem skal efter vedtægterne være formand for selskabet.

I de sidste 4 år har HFS haft travlt med at udvide fjernvarmeområderne i Hvidovre, og det er et arbejde, der først forventes afsluttet i 2021, hvor forhåbentligt de fleste områder af Hvidovre er på fjernvarme.

Selskabet har som fordelingsselskab ikke egne slutbrugere tilkoblet. Derfor er selskabets ledelse sammensat af de interessenter, der repræsenterer kommunen og distributionsselskaberne