Nord for Jernbanen

Hvorfor fjernvarme?

Hvad koster det?

Hvordan fjernvarme?

Hvorfor fjernvarme?

Fjernvarmen er grøn

I dag produceres størstedelen af fjernvarmen på vedvarende energi. Hvis du konverterer fra gas til fjernvarme, reducerer du over 60 % af dit CO2-udslip, mens du reducerer over 70 % ved at konvertere fra olie til fjernvarme.

Fjernvarmen er lydløs og lugtfri

I modsætning til naturgas og olie, er fjernvarmen en lugtfri og lydløs løsning. I fjernvarmeanlægget suser dit varme vand igennem for at varme dit hus op – uden at du hverken kan høre eller lugte det. Fjernvarmeanlægget er desuden fuldt isoleret, så du taber mindre varme, og får mere varme ud til dine radiatorer.

Du kan spare penge

Hvis du opvarmer dit hus med olie eller el, kan du opnå en stor besparelse ved at få installeret fjernvarme. Din besparelse er så stor, at du i løbet af få år, har tjent din investering hjem igen. Hvis du opvarmer dit hus med gas, er besparelsen knap så stor. Gasprisen er historisk lav, men de andre fjernvarmefordele taler sit tydelig sprog; at fjernvarmen stadig er en mere fordelagtig løsning. Og hvem ved, hvornår gasprisen stiger igen?

Det er nemt at have fjernvarme

Fjernvarmen kræver minimal service og vedligehold. Det er et system, der kører af sig selv. Og I Hvidovre er det nemmere og billigere for fjernvarmens parcelhuskunder i forhold til andre fjernvarmeselskaber, da den service, anlægget kræver, tilbydes kvit og frit. Servicen hedder Fjernvarmens Serviceordning.

Fjernvarmen er fremtidssikret

Fjernvarmen er et fleksibelt og omstillingsparat system, hvor varmen produceres fra flere energikilder. Det betyder, at fjernvarmen er klar til eventuelle ændringer eller forandringer i energiforsyningen. Desuden er fjernvarmen med sine grønne ambitioner allerede godt på vej ind i fremtiden.

Fjernvarmen er forbrugerejet

Fjernvarmen i Hvidovre er forbrugerejet. Det betyder, at det er forbrugerne, der har den endelige beslutningskompetence, hvad angår fx økonomi eller større projekter. Fjernvarmeforbrugernes interesser bliver på denne måde sikret, med et særligt fokus på at holde varmeprisen nede.

Hvad koster det?

Hvis du opvarmer dit hus med el i dag, skal du tage kontakt til os på tlf. 36 38 38 00 eller e-mail ebo@ebo.dk.

Naturgaspris ifht. fjernvarme

Oliepris ifht. fjernvarme

Prisen for stikledningen

Prisen for pakkeløsningen

1. Hvordan får jeg fjernvarme med pakkeløsningen?

Med en pakkeløsning klarer vi alt fra start til slut. På denne illustration kan du få et overblik over, hvad du skal gøre, og hvornår du skal være i kontakt med fjernvarmen eller fjernvarmens entreprenør.

2. Hvordan får jeg fjernvarme uden pakkeløsningen?

Hvis du ikke vil have en pakkeløsning, kan du vælge, at vi kun sørger for stikledningen. I denne løsning skal du selv kontakte og koordinere med VVS’eren, der står for den indvendige installation. På denne illustration kan du få et overblik over, hvad du skal gøre, og hvornår du skal være i kontakt med fjernvarmen eller fjernvarmens entreprenør.