Hvad gør vi ved salg af hus eller ejer/lejerskifte?

EJER er forpligtet til at anmelde til SELSKABET, hvis der sker salg eller andet ejerskifte afEJERs ejendom. Ejerskifte skal meddeles skriftligt til SELSKABET senest 8 dage før ejerskiftettræder i kraft. EJEREN af ejendommen skal oplyse den nye EJER/LEJER om, at der foreligger enabonnementsaftale. EJER skal sørge for dokumentation for, at aftalen overdrages. (Dettesker oftest gennem

2024-05-07T13:45:37+02:007. maj 2024|

Kan selskabet opsige en aftale med kunden?

Fjernvarmeselskabet kan opsige hele leveringsforholdet med minimum 24 måneders varsel.Ved opsigelse fra Selskabet side skal ejer ikke betale udtrædelsesgodtgørelse og øvrigeafbrydelsesomkostninger, udover skyldige beløb.

2024-05-07T13:44:42+02:007. maj 2024|
Go to Top