(Ikke gældende for Avedøre Landsby)

  • Du har et meget lavt tilslutningsbidrag på 12.500 kr., hvilket betyder at de fleste ikke
    behøver at optage et lån.
  • Derudover slipper du for udgiften til at investere i et fjernvarmeanlæg og monteringen
    heraf.
  • Gennem tryghedspakken står vi for vedligehold, reparationer og udskiftning af anlægget.