• EJER er forpligtet til at anmelde til SELSKABET, hvis der sker salg eller andet ejerskifte af
  EJERs ejendom. Ejerskifte skal meddeles skriftligt til SELSKABET senest 8 dage før ejerskiftet
  træder i kraft.
 • EJEREN af ejendommen skal oplyse den nye EJER/LEJER om, at der foreligger en
  abonnementsaftale. EJER skal sørge for dokumentation for, at aftalen overdrages. (Dette
  sker oftest gennem ejendomsmægleren)
 • Hvis EJER ikke sørger for dokumentation for, at aftalen er overdraget, rettes erstatningskrav
  mod den tidligere EJER (sælger).
 • Hvis den nye EJER/LEJER ikke vil overtage, så er det den nuværende ejer der skal opsige
  aftalen.