I forbindelse med indberetning til selskabet, vil selskabet på bedste vis prøve at spørge
ind til årsagen, for at undgå at komme ud til skader eller driftsforstyrrelser der ikke omfattet
af tryghedspakken.

Såfremt EJEREN over for SELSKABET anmoder om udkald ved driftsproblemer, der ikke er
omfattet af aftalen (tryghedspakken), skal EJEREN betale SELSKABET for hver anmodning, jf.
det til enhver tid gyldige taktsblad.
– Udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, som
fjernvarmeselskabet ikke ejer eller har monteret, fx husets indvendige
varmeinstallationer, der er monteret efter afgangssiden fra fjernvarmeanlægget.
– Vagtudkald ift. fejl på anlæg, som er forårsaget af hærværk, brand, frost, vandskade,
lynnedslag, uautoriseret elinstallationer, vandpåfyldning, strømsvigt.
– Udkald til anlæg, der ikke er etableret i henhold til Hvidovre Fjernvarmes gældende
forskrifter.
– Demontering og montering af skabe, hylder o. lign for at få adgang til
fjernvarmeanlægget.
– Udkald til vandpåfyldning, strømsvigt, fejlbetjening af fjernvarmeanlæggets
automatik.