• Tilslutningsbidraget på 12.500 kr. gælder indtil 30 juni 2024, herefter stiger
    tilslutningsbidraget med 20.000 kr.
  • En månedlig ydelse på 488 kr. inklusiv moms
  • De månedlige varmeudgifter (varierer afhængig af varmeforbrug)
  • Er der overskud i ordningen vil det komme varmekunderne til gode fx ved prisnedsættelse.