• Det gør fjernvarmeselskabet
  • Leveringspunktet for fjernvarmen flyttes fra hovedhanerne til afgangen på unitten, dvs. at
    fjernvarmen ejer rørene fra hovedhanen til unitten og selve unitten.
  • Alle rør der går fra unittens ventiler (sekundære side) og videre til husets
    varmeinstallationerne og brugsvand i dit hjem er du selv ansvarlig for.