Fjernvarmeselskabet indregulerer unitten, men det er EJER der har råderetten over unitten
og derfor også ansvarlig for returvarmen.