• Driftsforstyrrelser og skader på anlægget skal indberettes til selskabet inden for åbningstid.
  Vagten kan kontaktes uden for ordinær åbningstid.
 • Inden EJEREN anmoder om udkald i forbindelse med driftsproblemer, opfordres EJEREN til
  selv at kontrollere, hvorvidt strømforsyningen til fjernvarmeunitten virker, samt om
  anlægsdele uden for unitten, f.eks. radiatortermostaterne, virker korrekt (ikke sidder fast).
  Der er udarbejdet en vejledning på hjemmesiden om hvad man skal gøre, hvis unitten ikke
  virker.
 • EJEREN skal selv orientere sig om, hvorvidt der eventuelt er driftsforstyrrelser hos
  SELSKABET i det område, hvor unitten er installeret. Oplysninger om evt. driftsforstyrrelser
  vil fremgå af SELSKABETS hjemmeside og SMS.