Abonnementsordningen er ikke tidsbegrænset og løber, indtil den opsiges af ejeren eller af
fjernvarmeselskabet.