Aftalen er bindende de første 18 måneder af aftalens løbetid, herefter kan EJEREN /LEJER
udtræde af abonnementsforholdet med et varsel på 1 måned. Udtrædelsestidspunktet er
ved opsigelsesfristens udløb.