• Ja, regulering af all inclusive modellen og tryghedspakken kan ske årligt pr.1 januar.
    – Årsag hertil kan være rentetilpasning og udbud af ordningen.
    – Prisstigningen varsles senest ved ikrafttræden. Er prisstigningen væsentlig dvs. 10%
    eller derover, og den samlede betaling forhøjes med mindst 100 kr. pr. måned inkl.
    moms.