Fjernvarmeselskabet kan opsige hele leveringsforholdet med minimum 24 måneders varsel.
Ved opsigelse fra Selskabet side skal ejer ikke betale udtrædelsesgodtgørelse og øvrige
afbrydelsesomkostninger, udover skyldige beløb.