• Ja
 • Ved opsigelse af ”all inclusive aftalen” (men ikke tilslutningsdelen), så skal EJEREN/LEJEREN
  betale et beløb for at få afmonteret unitten og de faktiske omkostninger herfor.
 • Ved opsigelse af hele aftalen, dvs. både abonnementsdelen og tilslutningsdelen, så skal
  EJEREN betale for nedenstående. Beløbet bliver mindre jo længere tid man har været
  tilsluttet;
  – Demontering + de faktiske omkostninger
  – Skyldige beløb ift. afbrydelse af stikledning
  – Skyldige beløb i forhold til årsopgørelse mv.
  – Se bestemmelserne herom i kap 5 i de almindelige leveringsbestemmelser