• Kunder der har andre opvarmningskilder end olie og gas kan godt få en all inclusive aftale.
  • Prisen herfor aftales særskilt med kunden. Kunden opfordres til at kontakte
    fjernvarmeselskabet herom, for en pris inden der underskrives en kontrakt.