Kom med på fjernvarmebølgen

Fjernvarmen er på vej til Nord for Jernbanen & Rebæk Nord 

Når vi udbygger fjernvarme tilbyder vi ofte en fjernvarme pakkeløsning. På denne side kan du læse om et tidligere eksempel på en pakkeløsning, få mere information om fjernvarme og udbygningen i dit område.

Hvordan fjernvarme?

Hvorfor fjernvarme?

Hvad koster det?

Skriv dig op til fjernvarme

Hvordan fjernvarme?

På nuværende tidspunkt er priser og indhold i pakkeløsning ikke kendt. Bemærk at pakkeløsningen til Rebæk Nord og Nord for Jernbanen kan adskille sig på nogle punkter fra nedenstående beskrivelse af en pakkeløsning. Vi ved mere om den endelige pakkeløsning, når rammerne for projektet er fastlagt.

OBS: Håndværkerfradraget er fjernet i 2022

Med en pakkeløsning kan du nemt og trygt skippe dit naturgas– eller oliefyr, og få en grønnere varmekilde med fjernvarme. Nedenfor kan du læse om et tidligere eksempel på en pakkeløsning.

En komplet pakkeløsning kan indeholde:

  • En ny stikledning til fjernvarmen inkl. reetablering
  • Fjernelse af dit eksisterende anlæg samt en sløjfning af din olietank. Har du naturgas, kan du søge tilskud via afkoblingspuljen, når puljen åbner
  • En ny fjernvarmeunit leveret og monteret, inkl. ny varmtvandsbeholder
  • Et valgfrit energilån

Det med småt:

  1. Har du naturgas, skal du selv sørge for at afmelde dit abonnement. Afmeldingen er ikke inkluderet i pakkeløsningen, da du kan søge tilskud til afbrydelsesgebyret via afkoblingsordningen. Du kan læse mere om ordningen her.
  2. Opvarmer du dit hus med el eller er du erhvervskunde, skal du kontakte os på tlf. 36 38 38 00 eller ebo@ebo.dk.
  3. Er der isoleret med asbest i installationerne håndteres dette af entreprenøren for ejers egen regning efter gældende regler.
  4. Pakkeløsningen er inkl. tilslutning af koldt og varmt brugsvand samt varme frem og retur på eksisterende rørinstallationer. Prisen på pakkeløsningen inkluderer 3 m indvendige rørmeter i det rum, hvor fjernvarmerørene indføres. Er tilslutningsstedet længere fra fjernvarmeunitten end de inkluderede rørmetre rækker, faktureres for rør og arbejdsløn frem til tilslutningspunktet. Prisen aftales med VVS firmaet. 
  5. Standardbeholder er på ca. 70 l + isoleret beholder. Der vil mod ekstra betaling være mulighed for tilvalg af større beholder.
  6. Pakkeløsningsinstallationen tager udgangspunkt i placeringen af den eksisterende varmekilde (olie/naturgas), og tilhørende installationer som rør, afløb og el.

Eksempel på informationsbrochure

Tryk og se forløbet i pakkeløsningen:

Forløbet tager udgangspunkt i, at fjernvarmeunitten placeres samme sted som den eksisterende varmekilde (naturgas/olie).

Afkoblingspuljen

Har du naturgas, skal du selv sørge for at afkoble naturgassen. Afkoblingen er ikke inkluderet i pakkeløsningen.

Ved afkobling af naturgasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på 8.200 kr. til dækning af omkostninger ved afkoblingen. Hvis du vil kvitte naturgassen, og konvertere til en grønnere fjernvarmeløsning, kan du søge om tilskud fra afkoblingspuljen. Midlerne fra ordningen fordeles efter princippet først til mølle.

Men da der er en ændring på vej fra Energistyrelsen, kan kunder der skal konvertere fra gas til fjernvarme først ansøge afkoblingsordningen, når puljen åbnes.

Du kan søge tilskuddet hos Evida. Du kan læse mere om puljen og afkoblingen på Evida’s hjemmeside her.

Hvad er dine fjernvarmefordele?

Nem installation

Med en fjernvarme pakkeløsning sørger vi for din rejse fra naturgas eller olie til fjernvarme. En pakkeløsning indeholder en ny stikledning til fjernvarmen inkl. reetablering, en nedtagning og bortkørsel af dit eksisterende anlæg, samt en levering og montering af en ny fjernvarmeunit, inkl. ny varmtvandsbeholder.

Gratis serviceordning

Alle parcelhusejere kan tilmelde sig en gratis serviceordning. Serviceordningen er en kvalitetssikret service af din unit, der sikrer, at dit anlæg kører optimalt. Servicen giver dig tryghed i hverdagen, og inkluderer gennemgang af din bolig og dit varmeanlæg. Du kan læse mere om serviceordningen her.

Selvkørende fra dag ét

Du skal ikke gøre noget, så snart fjernvarmen er installeret. Anlægget har automatisk klimastyring, og i Hvidovre får alle parcelhusejere en gratis serviceordning.

Lang levetid

Levetiden på en fjernvarmeunit er ca. 25 år. Til sammenligning er levetiden på et naturgas– og varmepumpeanlæg ca. 15 år.

Bæredygtighed handler også om lang levetid. For jo længere levetid, jo mindre CO2 skal der bruges på at producere et tilsvarende nyt produkt.

Fjernvarmen er pladsbesparende, lydløs og lugtfri

I modsætning til naturgas og olie, er fjernvarmen en lugtfri og lydløs løsning. I fjernvarmeanlægget suser dit varme vand igennem for at varme dit hus op – uden at du hverken kan høre eller lugte det. Fjernvarmeanlægget er desuden fuldt isoleret, så du taber mindre varme, og får mere varme ud til dine radiatorer. Fjernvarmen er pladsbesparende og kræver ingen udvendig plads.

Det er nemt at have fjernvarme

Fjernvarmen kræver minimal service og vedligehold. Det er et system, der kører af sig selv. Og I Hvidovre er det nemmere og billigere for fjernvarmens parcelhuskunder i forhold til andre fjernvarmeselskaber, da den service, anlægget kræver, tilbydes kvit og frit. Servicen hedder Fjernvarmens Serviceordning.

Fjernvarmen er driftsikkert

Fjernvarmen overvåges 24/7. I DK har fjernvarmen eksisteret i flere årtier, og er en gennemprøvet teknik. I dag har 3,6 mio. danskere fjernvarme.

Du kan spare penge

Hvis du opvarmer dit hus med olie eller el, kan du opnå en stor besparelse ved at få installeret fjernvarme. Din besparelse er så stor, at du i løbet af få år, har tjent din investering hjem igen. Hvis du opvarmer dit hus med gas, er besparelsen også stor. 

Fjernvarmen er grøn

I dag produceres størstedelen af fjernvarmen på vedvarende energi. Hvis du konverterer fra gas til fjernvarme, reducerer du over 60 % af dit CO2-udslip, mens du reducerer over 70 % ved at konvertere fra olie til fjernvarme.

Fjernvarmen er forbrugerejet

Fjernvarmen i Hvidovre er forbrugerejet. Det betyder, at det er forbrugerne, der har den endelige beslutningskompetence, hvad angår fx økonomi eller større projekter. Fjernvarmeforbrugernes interesser bliver på denne måde sikret, med et særligt fokus på at holde varmeprisen nede.

Hvad koster fjernvarme sammenlignet med naturgas og olie?

Hvis du opvarmer dit hus med el i dag, skal du tage kontakt til os på tlf. 36 38 38 00 eller e-mail ebo@ebo.dk.

Naturgaspris ifht. fjernvarme

Oliepris ifht. fjernvarme

Skriv dig op til fjernvarme

Hvis du er interesseret i en fjernvarme pakkeløsning kan du udfylde nedenstående formular og få tilsendt en kontrakt ved kampagnestart. Opskrivningen er ikke forpligtende, og du kan frit vælge om du vil underskrive kontrakten eller ej.

Tilbuddet om en fjernvarme pakkeløsning gælder kun i fjernvarmeudbygningsområder Nord for jernbanen og Rebæk Nord. Tilbuddet er til parcelhusejere. Opvarmes dit hus med el eller er du erhvervskunde, skal du kontakte os på 36 38 38 00 eller e-mail ebo@ebo.dk

Du kan læse mere om serviceordningen her: https://www.hvidovrefjernvarme.dk/serviceordning/. På denne side vil der være en tilmeldingsformular. Den skal du IKKE udfylde. Når vi sender kontrakten, vil du også modtage en beskrivelse af ordningen.

Ja / Nej

Villa, Rækkehus, Erhverv

M2

Information og nyheder

Status på fjernvarmeudbygningen

22. august 2022|

Hvis du er tilmeldt som interesseret i fjernvarme, så har du modtaget nedenstående informationer via en nyhedsmail. Nedenstående nyhed henvender sig primært til dem, der ikke har skrevet sig op, men stadig ønsker at