Fjernvarmeudbygning i Rebæk Nord & Nord for jernbanen

Fjernvarmen i Rebæk Nord og Nord for jernbanen

Fjernvarmeinstallation

Skriv dig op til fjernvarme

Information om fjernvarme

Tilmeld nyhedsbrev

Hvordan udbygges fjernvarmen? 

Planen er, at Nord for jernbanen og Rebæk Nord vil blive koblet på det fælles fjernvarmenet, og blive forsynet med grøn fjernvarme fra VEKS, der er et kommunalt ejet transmissionsselskab.

VEKS leverer fjernvarme de forbrugerejede fjernvarmeselskaber i Hvidovre, der sørger for at videredistribuere varmen til fjernvarmeforbrugerne. 

Er du interesseret i at vide mere om en fjernvarmeforsyning, der leveres fra VEKS, så kan du læse her: Hvad er fjernvarme? – Hvidovre Fjernvarme. 

Fjernvarmen udbygges i området, da der er opnået over 50 % tilslutning.

Få installeret fjernvarme med den løsning, der passer dig

Skriv dig op til en af løsningerne, og få tilsendt en fjernvarmekontrakt.

Kontrakterne sender vi ud i april.

For at se kontrakten klik her.

Gør-det-selv model

 • Stikledning

 • Fjernelse af dit eksisterende varmeanlæg (olie eller naturgas)

 • Installation af dit nye fjernvarmeanlæg

 • Udbedring- og reparationsarbejder

 • Nyt fjernvarmeanlæg, når dit gamle er udtjent

 • Tryghedspakken

Engangsbeløb:

kr. 37.500,-

Installation:

kontakt vvs’er

Tilvalg af tryghedspakken:

kr. 210,- pr. måned

Standardmodel

 • Stikledning

 • Fjernelse af dit eksisterende varmeanlæg (olie eller naturgas)

 • Installation af dit nye fjernvarmeanlæg

 • Udbedring og reparationsarbejder*

 • Nyt fjernvarmeanlæg, når dit gamle er udtjent

 • Tryghedspakken

Kampagnepris:

kr. 75.000,-

Tilvalg af reparationsarbejder:

kontakt entreprenøren

Tilvalg af tryghedspakken:

kr. 210,- pr. måned

All inclusive model

 • Stikledning

 • Fjernelse af dit eksisterende varmeanlæg (olie eller naturgas)

 • Installation af dit nye fjernvarmeanlæg

 • Udbedring og reparationsarbejder

 • Nyt fjernvarmeanlæg, når dit gamle er udtjent

 • Tryghedspakken

Kampagnepris:

kr. 12.500,-

Derefter:

kr. 488,- pr. måned

Det med småt:

 • Alle priser er inklusiv moms.  Bemærk, at de månedlige udgifter er opgivet uden omkostningerne til varmeforbrug.
 • Den månedlige pris på Tryghedspakken kan reguleres år for år.
 • Fjernvarmen udbygges, hvis 50 % af varmeaftaget i området siger ja til fjernvarme inden d. 30.06.2024.
 • Gælder for Standardmodel og All inclusive model: Tilmelder du dig efter d. 30.06.2024, skal du betale normalprisen, der er kr. 20.000 inkl. moms dyrere.
 • Udbedring- og reparationsarbejder er reetablering/lukning af huller efter nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
 • Tryghedspakken inkluderer service og reparation af anlæg. Læs mere om tryghedspakken længere nede på denne side.
 • Tilbuddet gælder kun for mindre forbrugere.
 • Læs betingelserne for all inclusive modellen her: Betingelser for abonnementsaftale for fjernvarmeunit

Information om All inclusive model

Indholdet i all inclusive modellen er nærmere beskrevet nedenfor.

All inclusive model indeholder:

 • Etablering af stikledning, jf. Hvidovre Fjernvarmes gældende forskrifter, inkl. reetablering af græsarealer, standardbefæstede arealer og lignende.

 • Stikledningen etableres til nærmeste fyrrumsfacade/gavl tættest mod vej/hovedledning efter nærmere aftale med Hvidovre Fjernvarmeselskab, der kommer ikke udgifter til ekstra stikledningsmeter, når man vælger all inclusive modellen.

 • Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeinstallation – dog ikke supplerende opvarmningskilder som feks. solvarmeanlæg, luftvarme, genvex.

 • Sløjfning af eksisterende skorsten/aftræk.

 • Levering, standardopsætning, montering og overdragelse af ny fjernvarmeunit med veksler, der er valgt af Hvidovre Fjernvarmeselskab.

 • Tilslutning af koldt og varmt brugsvand samt varme frem og retur på eksisterende rørinstallationer (Rørstræk max. 3 meter fra fjernvarmeselskabets hovedhaner frem til fjernvarmeanlægget. Max. 1 meter på hver af de op til 5 rørtilslutninger fra fjernvarmeanlægget til interne installationer). En rørmeter koster ca. kr. 600,- inkl. moms.

 • Reetablering/lukning af huller efter nedtagning af eksisterende varmeinstallation.

 • Tryghedspakke, der inkluderer service, vedligeholdelse og reparation.

 • Ny fjernvarmeunit, når det vurderes af fjernvarmeselskabet, at din eksisterende fjernvarmeunit er udtjent.

All inclusive model indeholder ikke:

 • Er der isoleret med asbest i installationerne håndteres dette af entreprenøren for ejers egen regning efter gældende regler.

 • For nuværende naturgaskunder: Afbrydelse af eksisterende naturgasstik inkl. ansøgning af evt. afkoblingspuljer, samt reetablering efter naturgas/-målerskab håndteres af ejeren og for ejers regning.

 • For nuværende oliekunder: Fjernelse af olietank, herunder evt. sløjfning af olietanken samt afmelding af denne til kommunen.

Hvordan får jeg installeret fjernvarme med all inclusive modellen?

I nedenstående figur kan du se forløbet for, hvordan du får installeret fjernvarme med all inclusive modellen.

Efter endt installation har vi ansvaret for, at dit fjernvarmeanlæg kører effektivt og driftssikkert (trin 12).

Information om Standardmodel

Indholdet i Standardmodellen er nærmere beskrevet nedenfor.

Standardmodellen indeholder:

 • Etablering af stikledning, jf. Hvidovre Fjernvarmes gældende forskrifter, inkl. reetablering af græsarealer, standardbefæstede arealer og lignende.

 • Stikledningen etableres til nærmeste fyrrumsfacade/gavl tættest mod vej/hovedledning efter nærmere aftale med Hvidovre Fjernvarmeselskab, der kommer ikke udgifter til ekstra stikledningsmeter, når man vælger standardmodellen.

 • Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeinstallation – dog ikke supplerende opvarmningskilder som feks. solvarmeanlæg, luftvarme, genvex.

 • Levering, standardopsætning, montering og overdragelse af ny fjernvarmeunit med veksler, der er valgt af Hvidovre Fjernvarmeselskab.

 • Tilslutning af koldt og varmt brugsvand samt varme frem og retur på eksisterende rørinstallationer (Rørstræk max. 3 meter fra fjernvarmeselskabets hovedhaner frem til fjernvarmeanlægget. Max. 1 meter på hver af de op til 5 rørtilslutninger fra fjernvarmeanlægget til interne installationer). En rørmeter koster ca. kr. 600,- inkl. moms.

Standardmodellen indeholder ikke:

 • Reetablering/lukning af huller efter nedtagning af eksisterende varmeinstallation.

 • Sløjfning af eksisterende skorsten/aftræk.

 • Tryghedspakke, der inkluderer service, vedligeholdelse og reparation af dit fjernvarmeanlæg.

 • Er der isoleret med asbest i installationerne håndteres dette af entreprenøren for ejers egen regning efter gældende regler.

 • For nuværende naturgaskunder: Afbrydelse af eksisterende naturgasstik inkl. ansøgning af evt. afkoblingspuljer, samt reetablering efter naturgas/-målerskab håndteres af ejeren og for ejers regning.

 • For nuværende oliekunder: Fjernelse af olietank, herunder evt. sløjfning af olietanken samt afmelding af denne til kommunen.

Hvordan får jeg installeret fjernvarme med standardmodellen?

I nedenstående figur kan du se forløbet for, hvordan du får installeret fjernvarme med standardmodellen.

Efter endt installation (trin 10) har du selv ansvaret for dit fjernvarmeanlæg. Det betyder, at hvis du får driftsproblemer, skal du selv kontakte en vvs’er, der kan hjælpe dig med at servicere og reparere dit fjernvarmeanlæg. Du har dog mulighed for at tilvælge tryghedspakken, der inkluderer service og reparation.

Information om Gør-det-selv model

Indholdet i Gør-det-selv modellen er nærmere beskrevet nedenfor.

Gør-det-selv modellen indeholder:

 • Etablering af stikledning, jf. Hvidovre Fjernvarmes gældende forskrifter, inkl. reetablering af græsarealer, standardbefæstede arealer og lignende.

 • Stikledningen etableres til nærmeste fyrrumsfacade/gavl tættest mod vej/hovedledning efter nærmere aftale med Hvidovre Fjernvarmeselskab, der kommer ikke udgifter til ekstra stikledningsmeter, når man vælger all inclusive modellen.

 • 25 meter stikledning på egen matrikel.

Gør-det-selv modellen indeholder ikke:

 • Ekstra meter udover 25 meter, afregnes til kr. 1.875,- inkl. moms pr. meter.

 • Levering, standardopsætning, montering og overdragelse af ny fjernvarmeunit med veksler, der er valgt af Hvidovre Fjernvarmeselskab.

 • Tilslutning af koldt og varmt brugsvand samt varme frem og retur på eksisterende rørinstallationer.

 • Reetablering/lukning af huller efter nedtagning af eksisterende varmeinstallation.

 • Nedtagning af eksisterende skorsten/aftræk.

 • For nuværende naturgaskunder: Afbrydelse af eksisterende naturgasstik inkl. ansøgning af evt. afkoblingspuljer, samt reetablering efter naturgas/-målerskab håndteres af ejeren og for ejers regning.

 • For nuværende oliekunder: Fjernelse af olietank, herunder evt. sløjfning af olietanken samt afmelding af denne til kommunen.

 • Tryghedspakke, der inkluderer service og reparation.

 • Ny fjernvarmeunit, der vælges af fjernvarmeselskabet, når din eksisterende fjernvarmeunit er udtjent.

Hvordan får jeg installeret fjernvarme med Gør-det-selv modellen?

I nedenstående figur kan du se forløbet for, hvordan du får installeret fjernvarme med gør-det-selv modellen.

Efter endt installation (trin 10) har du selv ansvaret for dit fjernvarmeanlæg. Det betyder, at hvis du får driftsproblemer, skal du selv kontakte en vvs’er, der kan hjælpe dig med at servicere og reparere dit fjernvarmeanlæg. Du har dog mulighed for at tilvælge tryghedspakken, der inkluderer service og reparation.

Information om Tryghedspakken

Fjernvarmeanlæg, der er godkendt af Hvidovre Fjernvarmeselskab kan tilvælge tryghedspakken. Godkendelsen af anlægget sker på første besøg.
Tilvalg af tryghedspakken skal ske senest 5 år efter afsluttet fjernvarmeinstallation.
Du/I kan altid udmelde dig/jer af ordningen, og fjernvarmeselskabet kan til enhver tid beslutte at ophøre med ordningen.

Tryghedspakken koster kr. 210,- inkl. moms pr. måned. Prisen er eksklusiv de månedlige varmeudgifter.

Tryghedspakken indeholder:

Eftersyn og service af dit fjernvarmeanlæg – foretages hvert 3. år:

 • Vi kontrollerer fjernvarmeanlæggets tilstand og dets indstillinger – om det er korrekt indstillet, så du sparer mest muligt på varmen.
 • Vi renser din snavssamler samt kontrollerer utætheder, din pumpe og trykekpansion.
 • Vi kontrollerer om du har tilstrækkelig med vand på anlægget.
 • Vi kontrollerer om dine ventiler er korrekt indstillet.
 • Vi laver et energitjek på boligens energiforbrug, herunder radiatorer, gulvvarmestrenge, vinduer, isolering og ventiler. Derefter kommer vi med energiforbedrende anbefalinger.
 • Udarbejdelse af servicerapport

Udbedring og reparation – ved akutte situationer:

 • Vagtudkald ift. fejl på anlæg.
 • Afhjælpning af fejl på alle komponenter.
 • Reparationer af dit anlæg.
 • Nyt fjernvarmeanlæg, når det gamle er udtjent. Gælder kun forbrugere, der har fået installeret fjernvarme med en all inclusive model (abonnement).

OBS! I tilfælde af et akut forsyningsproblem, skal du tjekke www.hvidovrefjernvarme.dk for driftsforstyrrelser inden du kontakter fjernvarmen.

Tryghedspakken indeholder ikke:

 • Udkald for kontrol.
 • Udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssytemer, som fjernvarmeselskabet ikke ejer eller har monteret, fx husets indvendige varmeinstallationer, der er monteret efter afgangssiden fra fjernvarmeanlægget.
 • Vagtudkald ift. fejl på anlæg, som er forårsaget af hærværk, brand, frost, vandskade, lynnedslag, uautoriseret elinstallationer, vandpåfyldning, strømsvigt.
 • Udkald til anlæg, der ikke er etableret i henhold til Hvidovre Fjernvarmes gældende forskrifter.
 • Demontering og montering af skabe, hylder o. lign for at få adgang til fjernvarmeanlægget.
 • Udkald til vandpåfyldning, strømsvigt, fejlbetjening af fjernvarmeanlæggets automatik.

Ofte stillede spørgsmål

I standardmodellen og all inclusive modellen tilbyder vi en veksler-veksler løsning, som kan ses i vores fjernvarmebrochure under afsnittet “Fjernvarme hjemme hos dig”.

Når du har underskrevet en fjernvarmekontrakt, binder du dig til at få installeret fjernvarme.

Fjernvarmeselskabet ejer fjernvarmeanlægget, og det betyder, at fjernvarmeselskabet står for vedligehold, reparationer og udskiftning af anlægget.

Ja, de månedlige udgifter kan reguleres efter de faktiske omkostninger ved modellen.

Ja, ejeren af huset skal betale afskrivningerne på fjernvarmeanlægget, demontering af anlæg og de faktiske omkostninger.

All inclusive er ikke tidsbegrænset, og løber indtil den opsiges af ejeren eller af fjernvarmeselskabet.

Den nye ejer af huset kan overtage all inclusive aftalen fra sælgeren.

Det gør du, og du har derfor ansvar for vedligehold og reparation af anlægget. Du har dog mulighed for at tilvælge tryghedspakken.

Hvad koster det?

Hvis du opvarmer dit hus med el i dag, skal du tage kontakt til os på tlf. 36 38 38 00 eller e-mail ebo@ebo.dk.

Vær opmærksom på, at fjernvarmeprisen i beregneren er beregnet uden service og reparationsomkostninger. Den er ikke medregnet, da service og reparation er inkluderet, når du vælger at få installeret fjernvarme med all inclusive modellen. Hvis du vælger at installere fjernvarme med standardmodellen eller gør-det-selv modellen, skal du derfor huske at indtænke service og reparation i din årlige fjernvarmepris i beregneren.

Naturgaspris ifht. fjernvarme

Oliepris ifht. fjernvarme

Lån til installation

Afkoblingspuljen

Har du naturgas, skal du selv sørge for at afkoble naturgassen. Afkoblingen er ikke inkluderet i pakkeløsningen.

Ved afkobling af naturgasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på 8.200 kr. til dækning af omkostninger ved afkoblingen. Hvis du vil kvitte naturgassen, og konvertere til en grønnere fjernvarmeløsning, kan du søge om tilskud fra afkoblingspuljen. Midlerne fra ordningen fordeles efter princippet først til mølle.

Men da der er en ændring på vej fra Energistyrelsen, kan kunder der skal konvertere fra gas til fjernvarme først ansøge afkoblingsordningen, når puljen åbnes.

Du kan søge tilskuddet hos Evida. Du kan læse mere om puljen og afkoblingen på Evida’s hjemmeside her.

Hvad er dine fjernvarmefordele?

Nem installation

Med en standardmodel eller en all inclusive model sørger vi for din rejse fra naturgas eller olie til fjernvarme. Modellerne indeholder en ny stikledning til fjernvarmen inkl. reetablering, en nedtagning og bortkørsel af dit eksisterende anlæg, samt en levering og montering af en ny fjernvarmeunit.

Selvkørende fra dag ét

Du skal ikke gøre noget, så snart fjernvarmen er installeret. Anlægget har automatisk klimastyring, og hvis du tilvælger tryghedspakken kan du gøre det endnu nemmere for dig selv.

Lang levetid

Levetiden på en fjernvarmeunit er ca. 25 år. Til sammenligning er levetiden på et naturgas– og varmepumpeanlæg ca. 15 år.

Bæredygtighed handler også om lang levetid. For jo længere levetid, jo mindre CO2 skal der bruges på at producere et tilsvarende nyt produkt.

Fjernvarmen er pladsbesparende, lydløs og lugtfri

I modsætning til naturgas og olie, er fjernvarmen en lugtfri og lydløs løsning. I fjernvarmeanlægget suser dit varme vand igennem for at varme dit hus op – uden at du hverken kan høre eller lugte det. Fjernvarmeanlægget er desuden fuldt isoleret, så du taber mindre varme, og får mere varme ud til dine radiatorer. Fjernvarmen er pladsbesparende og kræver ingen udvendig plads.

Det er nemt at have fjernvarme

Fjernvarmen kræver minimal service og vedligehold. Det er et system, der kører af sig selv. Og I Hvidovre tilbydes en tryghedspakke, der gør det endnu nemmere at have fjernvarme. 

Fjernvarmen er driftsikkert

Fjernvarmen overvåges 24/7. I DK har fjernvarmen eksisteret i flere årtier, og er en gennemprøvet teknik. I dag har 3,6 mio. danskere fjernvarme.

Du kan spare penge

Hvis du opvarmer dit hus med olie eller el, kan du opnå en stor besparelse ved at få installeret fjernvarme. Din besparelse er så stor, at du i løbet af få år, har tjent din investering hjem igen. Hvis du opvarmer dit hus med gas, kan du også spare penge.

Fjernvarmen er grøn

I dag produceres størstedelen af fjernvarmen på vedvarende energi. Hvis du konverterer fra gas til fjernvarme, reducerer du over 60 % af dit CO2-udslip, mens du reducerer over 70 % ved at konvertere fra olie til fjernvarme.

Fjernvarmen er forbrugerejet

Fjernvarmen i Hvidovre er forbrugerejet. Det betyder, at det er forbrugerne, der har den endelige beslutningskompetence, hvad angår fx økonomi eller større projekter. Fjernvarmeforbrugernes interesser bliver på denne måde sikret, med et særligt fokus på at holde varmeprisen nede.

Status på fjernvarmeudbygningen 

Et fjernvarmeudbygningsprojekt indeholder flere forskellige faser. Nedenstående figur illustrerer de forskellige faser. Fase 6 er markeret med en grøn farve for at illustrere, hvor vi er henne i processen.

Information og nyheder