Fjernvarmeudbygning i Rebæk Nord & Nord for jernbanen

Fjernvarmen i Rebæk Nord og Nord for jernbanen

Fjernvarmeudbygning

Skriv dig op til fjernvarme

Information om fjernvarme

Tilmeld nyhedsbrev

Hvordan udbygges fjernvarmen? 

Planen er, at Rebæk Nord og Nord for jernbanen udbygges som et selvforsynende område, hvor produktionen af fjernvarme vil foregå lokalt. Derfor arbejdes der med at etablere et varmeproduktionsanlæg, der skal producere varme ved en varmepumpe, som vil forsyne beboerne i områderne med energieffektiv og grøn fjernvarme. Anlægget vil blive etableret i en eksisterende varmecentral ved Rebæk Søpark.

For at fjernvarmen kan blive realitet skal der være 1) tilstrækkelig tilslutning til fjernvarme, og dernæst skal 2) tilbuddene på entreprisen ikke sprænge de økonomiske rammer for det godkendte projektforslag.

Helt præcist skal 50 % af varmeaftaget, det vil sige det forventede varmeforbrug i områderne, sige ja tak til fjernvarme, og på nuværende tidspunkt har 51 % af områdets husstande tilkendegivet deres interesse i fjernvarme.

Status på fjernvarmeudbygningen 

Et fjernvarmeudbygningsprojekt indeholder flere forskellige faser. Nedenstående figur illustrerer de forskellige faser. Fase 3 er markeret med en grøn farve for at illustrere, hvor vi er henne i processen.

I fase 3 er det nødvendigt, at der foretages en række undersøgelser af fx etableringen af varmecentralen eller dimensioneringen af ledningsnettet. Disse undersøgelser foretages af et eksternt rådgiverfirma, der i øjeblikket er under ekstraordinært pres pga. den store efterspørgsel på alternative og grønne varmekilder end naturgas og olie. Vi har derfor oplevet en ekstraordinær ventetid på de forespurgte undersøgelser. Samtidig er der undervejs dukket flere forhold op, der kræver yderligere undersøgelse.

Hvis alt går efter planen, så forventer vi at udsende information om hvordan fjernvarmen bliver etableret hos dig og hvad det vil koste i starten af foråret.

Skriv dig op til fjernvarme. Tilmelding til nyhedsbrev skal gøres nederst på denne side. 

Hvis du er interesseret i en fjernvarmepakkeløsning kan du udfylde nedenstående formular og få tilsendt en kontrakt ved kampagnestart. Ved at udfylde nedenstående formular, siger du ja til, at vi sender dig informationsmateriale vedr. fjernvarmeudbygningen. Opskrivningen er ikke forpligtende, og du kan frit vælge om du vil underskrive kontrakten eller ej. Du kan altid afmelde dig denne service ved at kontakte ebo@ebo.dk.

Hvis du vil opskrives til nyhedsbrevet, skal du tilmelde dig nederst på denne side.

Tilbuddet om en fjernvarme pakkeløsning gælder kun i fjernvarmeudbygningsområder Nord for jernbanen og Rebæk Nord. Tilbuddet er til parcelhusejere. Opvarmes dit hus med el eller er du erhvervskunde, skal du kontakte os på 36 38 38 00 eller e-mail ebo@ebo.dk

Du kan læse mere om serviceordningen her: https://www.hvidovrefjernvarme.dk/serviceordning/. På denne side vil der være en tilmeldingsformular. Den skal du IKKE udfylde. Når vi sender kontrakten, vil du også modtage en beskrivelse af ordningen.

Ja / Nej

Villa, Rækkehus, Erhverv

M2

Ofte stillede spørgsmål

Når vi udbygger fjernvarme til et nyt område, tilbyder vi typisk en fjernvarmepakkeløsning, der overordnet indeholder etablering af en ny stikledning, en nedtagning af dit eksisterende varmeanlæg, en ny fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder. Nærmere information om fjernvarmepakkeløningen og pris kommer, når udbygningsprojektet er igennem fase 4 (projektet sendes i udbud) & 5 (indhentning af tilbud).

Da udbygningen af fjernvarmen forventes at blive udbygget som et ø-projekt, betyder det, at prisen kommer til at differentiere en smule i forhold til de områder, der forsynes i dag med fjernvarme. Ønsker du, at få en fornemmelse af, hvad den årlige pris bliver, henviser vi til vores prisberegner, der kan give dig en fornemmelse. Direkte link her.

I Avedøre Landsby projektet arbejdes der efter at etablere den nyeste fjernvarmeteknologi indenfor units. Når vi har mere information om, hvordan fjernvarmeunitsene ser ud, så vil vi orientere derom. Vi mere om det, når vi er i fase 4.

Nej, du binder dig ikke til fjernvarme. Du kan sagtens stadig sige nej til et tilbud om fjernvarme.

Det du kan gøre er at skrive dig op som interesseret i fjernvarme, og sprede budskabet om fjernvarme til dine naboer. Hvis der er for mange, der installerer varmepumper inden fjernvarmen når at blive udbygget, kan det blive sværere at udbygge fjernvarmen i området.

Information om fjernvarme og pakkeløsning

På nuværende tidspunkt er priser og indhold i pakkeløsningen ikke kendt. Bemærk at pakkeløsningen til Rebæk Nord og Nord for Jernbanen kan adskille sig på nogle punkter fra nedenstående beskrivelse af en pakkeløsning. Vi ved mere om den endelige pakkeløsning, når rammerne for projektet er fastlagt. 

En komplet pakkeløsning kan indeholde:

  • En ny stikledning til fjernvarmen inkl. reetablering
  • Fjernelse af dit eksisterende anlæg samt en sløjfning af din olietank. Har du naturgas, kan du søge tilskud via afkoblingspuljen, når puljen åbner
  • En ny fjernvarmeunit leveret og monteret, inkl. ny varmtvandsbeholder
  • Et valgfrit energilån

Det med småt:

  1. Har du naturgas, skal du selv sørge for at afmelde dit abonnement. Afmeldingen er ikke inkluderet i pakkeløsningen, da du kan søge tilskud til afbrydelsesgebyret via afkoblingsordningen. Du kan læse mere om ordningen her.
  2. Opvarmer du dit hus med el eller er du erhvervskunde, skal du kontakte os på tlf. 36 38 38 00 eller ebo@ebo.dk.
  3. Er der isoleret med asbest i installationerne håndteres dette af entreprenøren for ejers egen regning efter gældende regler.
  4. Pakkeløsningen er inkl. tilslutning af koldt og varmt brugsvand samt varme frem og retur på eksisterende rørinstallationer. Prisen på pakkeløsningen inkluderer 3 m indvendige rørmeter i det rum, hvor fjernvarmerørene indføres. Er tilslutningsstedet længere fra fjernvarmeunitten end de inkluderede rørmetre rækker, faktureres for rør og arbejdsløn frem til tilslutningspunktet. Prisen aftales med VVS firmaet. 
  5. Standardbeholder er på ca. 70 l + isoleret beholder. Der vil mod ekstra betaling være mulighed for tilvalg af større beholder.
  6. Pakkeløsningsinstallationen tager udgangspunkt i placeringen af den eksisterende varmekilde (olie/naturgas), og tilhørende installationer som rør, afløb og el.

Eksempel på informationsbrochure

Tryk og se forløbet i pakkeløsningen:

Forløbet tager udgangspunkt i, at fjernvarmeunitten placeres samme sted som den eksisterende varmekilde (naturgas/olie).

Afkoblingspuljen

Har du naturgas, skal du selv sørge for at afkoble naturgassen. Afkoblingen er ikke inkluderet i pakkeløsningen.

Ved afkobling af naturgasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på 8.200 kr. til dækning af omkostninger ved afkoblingen. Hvis du vil kvitte naturgassen, og konvertere til en grønnere fjernvarmeløsning, kan du søge om tilskud fra afkoblingspuljen. Midlerne fra ordningen fordeles efter princippet først til mølle.

Men da der er en ændring på vej fra Energistyrelsen, kan kunder der skal konvertere fra gas til fjernvarme først ansøge afkoblingsordningen, når puljen åbnes.

Du kan søge tilskuddet hos Evida. Du kan læse mere om puljen og afkoblingen på Evida’s hjemmeside her.

Hvad er dine fjernvarmefordele?

Nem installation

Med en fjernvarme pakkeløsning sørger vi for din rejse fra naturgas eller olie til fjernvarme. En pakkeløsning indeholder en ny stikledning til fjernvarmen inkl. reetablering, en nedtagning og bortkørsel af dit eksisterende anlæg, samt en levering og montering af en ny fjernvarmeunit, inkl. ny varmtvandsbeholder.

Gratis serviceordning

Alle parcelhusejere kan tilmelde sig en gratis serviceordning. Serviceordningen er en kvalitetssikret service af din unit, der sikrer, at dit anlæg kører optimalt. Servicen giver dig tryghed i hverdagen, og inkluderer gennemgang af din bolig og dit varmeanlæg. Du kan læse mere om serviceordningen her.

Selvkørende fra dag ét

Du skal ikke gøre noget, så snart fjernvarmen er installeret. Anlægget har automatisk klimastyring, og i Hvidovre får alle parcelhusejere en gratis serviceordning.

Lang levetid

Levetiden på en fjernvarmeunit er ca. 25 år. Til sammenligning er levetiden på et naturgas– og varmepumpeanlæg ca. 15 år.

Bæredygtighed handler også om lang levetid. For jo længere levetid, jo mindre CO2 skal der bruges på at producere et tilsvarende nyt produkt.

Fjernvarmen er pladsbesparende, lydløs og lugtfri

I modsætning til naturgas og olie, er fjernvarmen en lugtfri og lydløs løsning. I fjernvarmeanlægget suser dit varme vand igennem for at varme dit hus op – uden at du hverken kan høre eller lugte det. Fjernvarmeanlægget er desuden fuldt isoleret, så du taber mindre varme, og får mere varme ud til dine radiatorer. Fjernvarmen er pladsbesparende og kræver ingen udvendig plads.

Det er nemt at have fjernvarme

Fjernvarmen kræver minimal service og vedligehold. Det er et system, der kører af sig selv. Og I Hvidovre er det nemmere og billigere for fjernvarmens parcelhuskunder i forhold til andre fjernvarmeselskaber, da den service, anlægget kræver, tilbydes kvit og frit. Servicen hedder Fjernvarmens Serviceordning.

Fjernvarmen er driftsikkert

Fjernvarmen overvåges 24/7. I DK har fjernvarmen eksisteret i flere årtier, og er en gennemprøvet teknik. I dag har 3,6 mio. danskere fjernvarme.

Du kan spare penge

Hvis du opvarmer dit hus med olie eller el, kan du opnå en stor besparelse ved at få installeret fjernvarme. Din besparelse er så stor, at du i løbet af få år, har tjent din investering hjem igen. Hvis du opvarmer dit hus med gas, er besparelsen også stor. 

Fjernvarmen er grøn

I dag produceres størstedelen af fjernvarmen på vedvarende energi. Hvis du konverterer fra gas til fjernvarme, reducerer du over 60 % af dit CO2-udslip, mens du reducerer over 70 % ved at konvertere fra olie til fjernvarme.

Fjernvarmen er forbrugerejet

Fjernvarmen i Hvidovre er forbrugerejet. Det betyder, at det er forbrugerne, der har den endelige beslutningskompetence, hvad angår fx økonomi eller større projekter. Fjernvarmeforbrugernes interesser bliver på denne måde sikret, med et særligt fokus på at holde varmeprisen nede.

Information og nyheder

Nyt om fjernvarmeudbygningen

25. januar 2023|

Fuldt hus til informationsmøde om fjernvarme Hvidovre Kommune vil være dækket med fjernvarme i 2031. Det var hovedbudskabet på informationsmødet i onsdags, der var fuldt booket med over 300 deltagere. På informationsmødet fortalte Hvidovre

Status på fjernvarmeudbygningen

17. januar 2023|

Status på udbygningen af fjernvarme i områderne Nord for jernbanen & Rebæk Nord På nuværende tidspunkt er vi i fase 3, hvor vi arbejder med at projektere og skitsere projektet. I fase 3