A. Bor jeg i et område med eller uden fjernvarme?

På vores hjemmesiden kan du indtaste din adresse, for at finde ud af om du bor i et område med eller uden fjernvarme. Du kan følge dette link for at tilgå muligheden for at indtaste din adresse.

De grønne områder på udbygningskortet er områder med fjernvarme. Et område med fjernvarme betyder, at der allerede er etableret fjernvarmerør i området. Du kan derfor allerede få et tilbud om fjernvarme i dag.

De områder, der er markeret med andre farver end grøn, er områder uden fjernvarme. Det betyder, at der endnu ikke er fjernvarmerør i jorden. Hvis du på udbygningskortet får oplyst, at fjernvarmen forventes at blive udbygget om fx 5 år, så betyder det, at du bor i et område uden fjernvarme. Se udbygningskortet ved at trykke her.

B. Jeg bor i et område uden fjernvarme

Du skal orientere dig på fjernvarmens vejledende udbygningsplan, som du kan finde her.

Planen er, at hele Hvidovre skal udbygges med fjernvarme. Før fjernvarmen kan blive udbygget i et område, som f.eks. Strandmark Nord, skal fjernvarmeprojektet igennem en række faser, før fjernvarmen kan blive en realitet. Du kan læse mere om faserne ved at trykke her.

Hvis du gerne vil have fjernvarme, men har lange udsigter til at få det installeret, så kan du i mellemtiden læse mere om, hvad du kan gøre for at nedsætte dine varmeomkostninger ved at trykke her.

Mens du venter, kan du skrive dig op som interesseret i fjernvarme via dette link.

Der er forskellige fjernvarmeanlæg, og du kan vælge efter, hvad dit behov. Se mere om mulighederne ved at trykke her.

Hvis du bor i et område uden fjernvarme, og gerne vil have installeret fjernvarme, så kan du forvente, at vi kan tilbyde dig at få installeret fjernvarme på tre forskellige måder, så du kan vælge den løsning, der passer bedst til dine behov: 

(Ikke gældende for Avedøre Landsby)

 • Stikledningsløsning, hvor fjernvarmeselskabet kun hjælper dig med at etablere den ledning, der skal forsyne dig med varme. Her står du selv for at indhente tilbud fra en VVS’er til at fjerne dit eksisterende varmeanlæg og installere en ny fjernvarmeunit.  
 • Pakkeløsning, hvor fjernvarmeselskabet hjælper dig med at etablere stikledningen og den indvendige installation.  
 • All Inclusive model, hvor fjernvarmen tilbydes som et abonnement, hvor den udvendige og indvendige installation, samt service og reparation er inkluderet.  

Læs mere om alle 3 modeller her

C. Jeg bor i et område med fjernvarme, men har ikke fået installeret fjernvarme endnu

Hvis du bor i et fjernvarmeområde, kan du skrive dig op til en fjernvarmeinstallation i dag. På grund af en stigende efterspørgsel er der længere ventetid på installation af fjernvarme end normalt. Når du skriver dig op, fremgår det på hjemmesiden, hvornår du kan forvente at få installeret fjernvarme. Skriv dig ved at trykke her.

Ultimo oktober udsendes en liste over, hvornår fjernvarmeinstallationer for det efterfølgende år forventes at blive udført. Dette gentages hvert år.

Hvis du bor i et fjernvarmeområde og er i gang med at bygge et nyt hus, så er fjernvarmen forpligtiget til at installere fjernvarme hos dig. Du skal derfor kontakte fjernvarmen for at høre mere.

Du skal kontakte fjernvarmen for at høre mere om mulighederne.

Du kan ikke få installeret fjernvarme før, hvis du betaler mere for din installation.

Nej, du kan ikke få installeret fjernvarme før tid. Der er rigtig mange, der venter på at få installeret fjernvarme, og derfor køres der som udgangspunkt efter først-til-mølle-princippet.

Nej, du kan ikke få installeret fjernvarme før tid. Der er rigtig mange, der venter på at få installeret fjernvarme, og derfor køres der som udgangspunkt efter først-til-mølle-princippet.

Den nye ejer har mulighed for at overtage pladsen i køen til installation af fjernvarme. Det er nødvendigt at udarbejde en ny kontrakt til den nye ejer, og derfor skal du give fjernvarmen besked herom. 

Hvis installationen af fjernvarmen er i gang eller tæt på at skulle i gang, kan I gøre installationen til en del af handlen. 

I øjeblikket er ventetiden på at få installeret fjernvarme længere, og derfor kan der gå år, før du kan få installeret fjernvarme. Du skal derfor begynde at indhente tilbud fra en VVS’er, når du ved, hvornår du kan få installeret fjernvarme. Ultimo oktober udsendes en liste over, hvornår fjernvarmeinstallationer for det efterfølgende år forventes at blive udført.

VVS’eren skal senest udføre arbejdet 3 måneder fra det tidspunkt, hvor stikledningen er etableret. 

Kontrakten er først endelig bindende, når du har underskrevet de endelige dokumenter, der udarbejdes på et møde hjemme hos dig. Entreprenøren vil kontakte dig for at koordinere mødet 2-3 måneder inden fjernvarmen etableres hos dig.   

Kontrakten sendes for at sikre dig en plads på ventelisten til fjernvarme.

Kontrakten er først endelig bindende, når du har underskrevet de endelige dokumenter, der udarbejdes på et møde hjemme hos dig. Entreprenøren vil kontakte dig for at koordinere mødet 2-3 måneder inden fjernvarmen etableres hos dig.   

En stikledning koster typisk kr. 30.000,- ekskl. moms. Hvis det er nødvendigt at etablere en stikledning på din matrikel, der er udover 25 meter, så afregnes kr. 1.500,- ekskl. moms for hver ekstra meter. Læs mere om priserne her.

Hvis du bor i et område uden fjernvarme, og gerne vil have installeret fjernvarme, så kan du forvente, at vi kan tilbyde dig at få installeret fjernvarme på tre forskellige måder, så du kan vælge den løsning, der passer bedst til dine behov: 

(Ikke gældende for Avedøre Landsby)

 • Stikledningsløsning, hvor fjernvarmeselskabet kun hjælper dig med at etablere den ledning, der skal forsyne dig med varme. Her står du selv for at indhente tilbud fra en VVS’er til at fjerne dit eksisterende varmeanlæg og installere en ny fjernvarmeunit.  
 • Pakkeløsning, hvor fjernvarmeselskabet hjælper dig med at etablere stikledningen og den indvendige installation.  
 • All Inclusive model, hvor fjernvarmen tilbydes som et abonnement, hvor den udvendige og indvendige installation, samt service og reparation er inkluderet.  

Læs mere om alle 3 modeller her

D. Jeg har fjernvarme

Fjernvarme i Hvidovre er forbrugerejet. Det betyder, at du som forbruger kan blive aktiv andelshaver, og derved være med til at træffe beslutninger vedr. fjernvarmeforsyningen i Hvidovre. Tryk her og læs mere om, hvordan du bliver andelshaver.

Tryk her, og læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du skal flytte.

Du finder informationer om dit forbrug på e-forsyning.dk. Du finder adgangsoplysninger på din årsopgørelse i øverste højre hjørne. På e-forsyning kan du få et overblik over dit forbrug, din afkøling samt regninger. For at komme til e-forsyning, så tryk her.

Tryk her og find flere informationer om fjernvarmens serviceordning.

Denne hjemmeside dækker tre fjernvarmeselskaber. Hvidovre Fjernvarmeselskab har bl.a. ansvar for at udbygge fjernvarmen i Hvidovre, mens Avedøre Fjernvarme og FD Hvidovre er distributionsselskaber, der sørger for at levere fjernvarmen til forbrugerne. Det betyder, at det enten er Avedøre Fjernvarme eller FD Hvidovre, som du tilhører, som aftager af fjernvarme.

Du kan se hvilket fjernvarmeselskab, som du tilhører på din årsopgørelse, og ellers kan du se det på områdekortet, som du finder ved at trykke her.

Vi har udarbejdet en tjekliste, der skal hjælpe dig, hvis du mangler varme eller varmt vand. Hvis du har gennemgået tjeklisten, og stadig mangler varme, så anbefaler vi dig, at du kontakter en lokal VVS’er.

Du finder tjeklisten ved at trykke her.

Vi har lavet 4 råd, der kan være gavnlige at følge for at få det mest optimale ud af varmen, når vi går fra sommer til efterår. Vi har lavet videoer af de 4 råd. Du finder de 4 råd og videoer deraf ved at trykke her.

Du finder informationerne via forsiden eller ved at trykke her.

Vi har udarbejdet 10 tip til at spare på varmen. Tryk her og find de 10 tip.

E. Økonomi

Du finder takstblad på FD Hvidovre ved at trykke her, og du finder takstblad på Avedøre fjernvarme ved at trykke her.

Hvis du har naturgas eller olie, kan du indtaste dit nuværende forbrug, og finde ud af, hvad fjernvarmen ca. vil koste dig. Tryk her og find beregneren.

Du finder din varmeregning via e-forsyning. Du finder adgangsoplysninger på din årsopgørelse i øverste højre hjørne.

Vi har lavet forklaring af en varmeregning, som du finder ved at trykke her.

Det gør du ved at følge dette link.

Nej, men du kan søge tilskud til afkobling af naturgas hos naturgasselskabet Evida. Vær opmærksom på, at du først skal søge om tilskuddet, når du ved ca. hvornår du kan få installeret fjernvarme.

Låneånsøgning skal printes, udfyldes og sendes/afleveres til Hvidovre Fjernvarme v/EBO Consult A/S. Du finder ansøgningsformularen her.

Du kan søge om et lån hos VEKS til installation af fjernvarme. Bemærk, at lånetilbuddet ikke gælder for nybyggeri. Du kan finde flere informationer på VEKS’ hjemmeside her

F. Fjernvarme generelt

Læs mere om, hvad fjernvarme er, hvor den produceres, og hvordan den distribueres ved at trykke her.

Ja det er den. Du kan læse mere om hvorfor ved at trykke her.

Du kan læse mere om hvorfor forbrugerne ejer fjernvarmen i Hvidovre samt fordelene deraf ved at trykke her.

G. All inclusive modellen

 • Det gør fjernvarmeselskabet
 • Leveringspunktet for fjernvarmen flyttes fra hovedhanerne til afgangen på unitten, dvs. at
  fjernvarmen ejer rørene fra hovedhanen til unitten og selve unitten.
 • Alle rør der går fra unittens ventiler (sekundære side) og videre til husets
  varmeinstallationerne og brugsvand i dit hjem er du selv ansvarlig for.
 • Fjernvarmeselskabet får en autoriseret VVS-installatør til at installere unitten.
 • Det er også den autoriseret VVS-installatør der står for vedligeholdelse, reparation og
  udskiftning af anlægget.

(Ikke gældende for Avedøre Landsby)

 • Du har et meget lavt tilslutningsbidrag på 12.500 kr., hvilket betyder at de fleste ikke
  behøver at optage et lån.
 • Derudover slipper du for udgiften til at investere i et fjernvarmeanlæg og monteringen
  heraf.
 • Gennem tryghedspakken står vi for vedligehold, reparationer og udskiftning af anlægget.

H. All inclusive modellen - Betaling

 • Tilslutningsbidraget på 12.500 kr. gælder indtil 30 juni 2024, herefter stiger
  tilslutningsbidraget med 20.000 kr.
 • En månedlig ydelse på 488 kr. inklusiv moms
 • De månedlige varmeudgifter (varierer afhængig af varmeforbrug)
 • Er der overskud i ordningen vil det komme varmekunderne til gode fx ved prisnedsættelse.

Nej det er ikke et lån, da fjernvarmeselskabet ejer, drifter og vedligeholder unitten.
Ejerskabet af unitten overgår aldrig til kunden.

 • Ja, regulering af all inclusive modellen og tryghedspakken kan ske årligt pr.1 januar.
  – Årsag hertil kan være rentetilpasning og udbud af ordningen.
  – Prisstigningen varsles senest ved ikrafttræden. Er prisstigningen væsentlig dvs. 10%
  eller derover, og den samlede betaling forhøjes med mindst 100 kr. pr. måned inkl.
  moms.

 • Ja
 • Ved opsigelse af ”all inclusive aftalen” (men ikke tilslutningsdelen), så skal EJEREN/LEJEREN
  betale et beløb for at få afmonteret unitten og de faktiske omkostninger herfor.
 • Ved opsigelse af hele aftalen, dvs. både abonnementsdelen og tilslutningsdelen, så skal
  EJEREN betale for nedenstående. Beløbet bliver mindre jo længere tid man har været
  tilsluttet;
  – Demontering + de faktiske omkostninger
  – Skyldige beløb ift. afbrydelse af stikledning
  – Skyldige beløb i forhold til årsopgørelse mv.
  – Se bestemmelserne herom i kap 5 i de almindelige leveringsbestemmelser

I. All inclusive modellen - Aftalens længde, ejerskifte og udtrædelse af aftalen

Abonnementsordningen er ikke tidsbegrænset og løber, indtil den opsiges af ejeren eller af
fjernvarmeselskabet.

Aftalen er bindende de første 18 måneder af aftalens løbetid, herefter kan EJEREN /LEJER
udtræde af abonnementsforholdet med et varsel på 1 måned. Udtrædelsestidspunktet er
ved opsigelsesfristens udløb.

Fjernvarmeselskabet kan opsige hele leveringsforholdet med minimum 24 måneders varsel.
Ved opsigelse fra Selskabet side skal ejer ikke betale udtrædelsesgodtgørelse og øvrige
afbrydelsesomkostninger, udover skyldige beløb.

 • EJER er forpligtet til at anmelde til SELSKABET, hvis der sker salg eller andet ejerskifte af
  EJERs ejendom. Ejerskifte skal meddeles skriftligt til SELSKABET senest 8 dage før ejerskiftet
  træder i kraft.
 • EJEREN af ejendommen skal oplyse den nye EJER/LEJER om, at der foreligger en
  abonnementsaftale. EJER skal sørge for dokumentation for, at aftalen overdrages. (Dette
  sker oftest gennem ejendomsmægleren)
 • Hvis EJER ikke sørger for dokumentation for, at aftalen er overdraget, rettes erstatningskrav
  mod den tidligere EJER (sælger).
 • Hvis den nye EJER/LEJER ikke vil overtage, så er det den nuværende ejer der skal opsige
  aftalen.

J. All inclusive modellen - Indberetning af driftsforstyrrelser og skader på anlægget

 • Driftsforstyrrelser og skader på anlægget skal indberettes til selskabet inden for åbningstid.
  Vagten kan kontaktes uden for ordinær åbningstid.
 • Inden EJEREN anmoder om udkald i forbindelse med driftsproblemer, opfordres EJEREN til
  selv at kontrollere, hvorvidt strømforsyningen til fjernvarmeunitten virker, samt om
  anlægsdele uden for unitten, f.eks. radiatortermostaterne, virker korrekt (ikke sidder fast).
  Der er udarbejdet en vejledning på hjemmesiden om hvad man skal gøre, hvis unitten ikke
  virker.
 • EJEREN skal selv orientere sig om, hvorvidt der eventuelt er driftsforstyrrelser hos
  SELSKABET i det område, hvor unitten er installeret. Oplysninger om evt. driftsforstyrrelser
  vil fremgå af SELSKABETS hjemmeside og SMS.

I forbindelse med indberetning til selskabet, vil selskabet på bedste vis prøve at spørge
ind til årsagen, for at undgå at komme ud til skader eller driftsforstyrrelser der ikke omfattet
af tryghedspakken.

Såfremt EJEREN over for SELSKABET anmoder om udkald ved driftsproblemer, der ikke er
omfattet af aftalen (tryghedspakken), skal EJEREN betale SELSKABET for hver anmodning, jf.
det til enhver tid gyldige taktsblad.
– Udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, som
fjernvarmeselskabet ikke ejer eller har monteret, fx husets indvendige
varmeinstallationer, der er monteret efter afgangssiden fra fjernvarmeanlægget.
– Vagtudkald ift. fejl på anlæg, som er forårsaget af hærværk, brand, frost, vandskade,
lynnedslag, uautoriseret elinstallationer, vandpåfyldning, strømsvigt.
– Udkald til anlæg, der ikke er etableret i henhold til Hvidovre Fjernvarmes gældende
forskrifter.
– Demontering og montering af skabe, hylder o. lign for at få adgang til
fjernvarmeanlægget.
– Udkald til vandpåfyldning, strømsvigt, fejlbetjening af fjernvarmeanlæggets
automatik.

K. All inclusive - Andre spørgsmål

 • Kunder der har andre opvarmningskilder end olie og gas kan godt få en all inclusive aftale.
 • Prisen herfor aftales særskilt med kunden. Kunden opfordres til at kontakte
  fjernvarmeselskabet herom, for en pris inden der underskrives en kontrakt.

Fjernvarmeselskabet indregulerer unitten, men det er EJER der har råderetten over unitten
og derfor også ansvarlig for returvarmen.