Hvad er fjernvarme?

Fjernvarmen er et fælles varmesystem, der leverer varmt vand over større afstande, deraf navnet ”fjern”.
Ved brug af primært grønne energikilder opvarmes vandet på et varmeværk. Det varme vand føres ud i et anlagt rørsystem i jorden til samtlige husstande og boligafdelinger.
Det er den varme, som du vil kunne mærke, når du skruer op for din radiator eller dit gulvvarmesystem.
Når du bruger varme, nedkøler du det varme vand i rørsystemet, der derfor føres tilbage til varmeværket for at blive opvarmet på ny.

Transmissionsledninger hos VEKS, der leverer fjernvarme til Vestegnen

Hvordan produceres fjernvarmen?

Fjernvarmenettet består af tre led: produktion, transmission og distribution. Fjernvarmenettet på Vestegnen består af flere produktionsanlæg (bl.a. Køge Kraftvarmeværk, ARGO og Avedøreværket), et transmissionsselskab (VEKS) og flere distributionsselskaber (bl.a. FD Hvidovre, Avedøre Fjernvarme og Rebæk Søpark).

Fjernvarmen i Hvidovre bliver derfor produceret ved flere produktionsanlæg. Bl.a. ved affaldsforbrændingsanlæg, som fx ARGO i Roskilde (metaltårnet) eller ved centrale kraftvarmeværker, der producerer el og varme (kraftvarme), som fx Avedøreværket.
Avedøreværket producerer både el og varme på bl.a. halm og træpiller. Der produceres også varme ved lokale og mindre produktionsanlæg, fx Køge Kraftvarmeværk der producerer el og varme, og hvor varmen produceres ved flis.

Transmission af varmen til distributionsselskaberne sker gennem Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). VEKS er et interessentselskab, der ejes af 12 kommuner på Vestegnen. Selskabet reguleres gennem varmeforsyningsloven. Som transmissionsselskab leverer VEKS varmen til distributionsselskaberne i Hvidovre.

Distributionsselskaberne i Hvidovre med fjernvarmeforbrugere er FD Hvidovre A.m.b.a., Avedøre Fjernvarme a.m.b.a. og Rebæk Søpark A.m.b.a. Selskaberne er forbrugerejede selskaber, der tilsammen leverer fjernvarme til ca. 40.000 forbrugere i Hvidovre.

Er fjernvarmen grøn?

Energistyrelsen har udarbejdet en rangeringsmodel, der har til formål at øge opmærksomheden på, hvor grøn fjernvarmeforsyningen er. Rangeringsmodellen illustreres ved trafiklyset – rød, gul og grøn, hvor grænseværdierne for, hvornår fjernvarmen kan klassificeres som grøn er markeret.

I Hvidovre er fjernvarmen grøn, da der udledes 11 kg CO2/GJ.
85 % produceres ved CO2-neutrale brændsler.

I Hvidovre er fjernvarmen grøn, da der udledes 11 kg CO2/GJ.
85 % produceres ved CO2-neutrale brændsler.

Vil du gerne vide mere omkring brændelssammensætningen og udledning, så kan du finde flere informationer i miljødeklarationen.

Hvad betyder det, at fjernvarmen er forbrugerejet?

At vi er fælles om varmen

Det betyder, at fjernvarmeforbrugerne deler varmeressourcerne og de omkostninger, der er ved at producere varme.
Dette indebærer, at jo flere der får fjernvarme, jo billigere bliver det for den enkelte fjernvarmeforbruger.

Fokus på en lav varmepris

At overskud går til at stabilisere prisen på fjernvarme eller returneres til dig og andre fjernvarmeforbrugere via årsopgørelserne.

Medbestemmelse

Som andelshaver er du med til at træffe beslutninger, der kommer til gavn for dig som fjernvarmeforbruger. Som f.eks. implementeringen af fjernvarmens gratis serviceordning.

Fokus på grønne løsninger

I fjernvarmeselskaberne i Hvidovre er der fokus på langsigtede, grønne og energioptimerende løsninger til fordel for fjernvarmeforbrugerne og lokalsamfundet.

Lokalt fællesskab og engagement

Fjernvarmen er noget, vi har sammen, og derfor styrker fjernvarmen det lokale fællesskab i din by og lokalsamfund – imellem dig og dine medborgere.