Vejledende tidsplan for fjernvarmeudbygning

Nedenunder er det muligt at se en vejledende udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre. I de grønne områder er der fjernvarme i dag. I de resterende områder er der ikke fjernvarme endnu, men planen er, at fjernvarmen skal udbygges til hele Hvidovre.

Tidsplanen er vejledende. Der er to forbehold for, at fjernvarmeudbygningen bliver en realitet. 1) Projektforslaget for et område skal godkendes kommunalt, før fjernvarmeudbygningen kan opstartes. Kriterierne for godkendelsen er fastsat af statslige regler og procedurer. 2) Der skal være tilstrækkelig tilslutning til fjernvarme.

Desuden kan planen ændre sig, hvis et udbygningsprojekt fx bliver forsinket eller gennemført hurtigere end forventet. Det og lignende forhold kan have en påvirkning på tidsplanen, og det er derfor planen er vejledende.

Klik på dit område for at se status på fjernvarmeudbygningen i dit område. Klik på de grønne område for at se kortet i et større format.

Status på udbygningskort
Afventer de sidste undersøgelser Forundersøgelser er sat i gang Intet nyt for området Der er udarbejdet udkast til en fremtidig varmeforsyning Intet nyt for området Forundersøgelser er sat i gang Forundersøgelserne er sat i gang.

Afventer de sidste undersøgelser

Vi har snart alle de nødvendige undersøgelser i hus, men afventer den sidste fra vores eksterne rådgiverfirma. Når vi har modtaget den sidste undersøgelse, går vi i gang med at udbyde opgaven til entreprenørerne, og her er det vigtigt, at de tilbud der kommer ind, ikke sprænger de økonomiske rammer for det godkendte projekt. Når vi har fundet en entreprenør og et tilbud, der passer de økonomiske rammer, kan vi starte anlægsarbejderne i området. Se informationer om området her: https://www.hvidovrefjernvarme.dk/pakkeloesning/

Forundersøgelser er sat i gang

Vi forventer at modtage de første undersøgelser i løbet af efteråret.

Intet nyt for området

Der er udarbejdet udkast til en fremtidig varmeforsyning

Vi forventer, at det endelige projektforslag sendes til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret. Avedøre Landsby adskiller sig fra de resterende udbygningsområder i Hvidovre, da området er en del af et projekt kaldet Avedøre Green City. Her arbejdes der på at levere fjernvarme med nye og grønne teknologiløsninger, der forhåbentlig kan bane vejen frem for den fremtidige udbygning af fjernvarme. Det er muligt at læse mere om projektet her: https://www.hvidovrefjernvarme.dk/avedoere-green-city/

Intet nyt for området

Forundersøgelser er sat i gang

Vi forventer at modtage de første undersøgelser i løbet af efteråret.

Forundersøgelserne er sat i gang.

Vi forventer at modtage de første undersøgelser i løbet af efteråret.

Skriv dig op til fjernvarmen i udbygningsområderne

Hvis du gerne vil have fjernvarme, men bor i et udbygningsområde, kan du skrive dig op og få besked, når du kan få fjernvarme.

Ved at udfylde nedenstående formular, siger du ja til, at vi sender dig opdateringer af udbygningsplanen, samt informationsmateriale og kontrakt direkte til din e-mail, så snart du kan få fjernvarme. Du forpligter dig ikke til at få fjernvarme, og du kan altid afmelde dig denne service ved at kontakte ebo@ebo.dk

Nyheder og informationer

Status på fjernvarmeudbygningen

29. august 2022|Kommentarer lukket til Status på fjernvarmeudbygningen

Ændring i udbygningsplanen Først og fremmest har vi opdateret udbygningsplanen, således området, der kaldes ”Nord for jernbanen” og ”Rebæk Nord” er slået sammen til årstallene 2021-2023. Årsagen til, at de to områder er slået

Planen for fjernvarmeudbygningen i Hvidovre

4. januar 2021|Kommentarer lukket til Planen for fjernvarmeudbygningen i Hvidovre

Planen for fjernvarmeudbygningen På bestyrelsesmøde i Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) blev planen for fjernvarmeudbygningen godkendt. Planen er at udrulle fjernvarme til hele Hvidovre gennem ø-projekter. Dagen efter bestyrelsesmødet blev udbygningsplanen sendt ud til de borgere,

Fjernvarmen får grønt lys Nord for jernbanen

30. november 2020|Kommentarer lukket til Fjernvarmen får grønt lys Nord for jernbanen

Der er nu givet grønt lys til, at fjernvarmen kan udbygges i området Nord for jernbanen ved Vojensvej Inden fjernvarmen kan udbygges i et område, skal der udarbejdes et projektforslag, der opfylder en række

Planlægningen af fjernvarmeudbygningen er skudt i gang

13. november 2020|Kommentarer lukket til Planlægningen af fjernvarmeudbygningen er skudt i gang

Planlægningen af fjernvarmeudbygningen er skudt i gang I Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) er planlægningen af fjernvarmeudbygningen skudt i gang. Det er derfor vigtigt at tilkendegive sin interesse i fjernvarmen på www.hvidovrefjernvarme.dk, da antallet af opskrivninger

Webinar: Sig farvel til dit olie- eller gasfyr

9. november 2020|Kommentarer lukket til Webinar: Sig farvel til dit olie- eller gasfyr

Se hele videoen fra det digitale informationsmøde 5. november, hvor du kan blive klogere på mulighederne for klimavenlige alternative, hvis du overvejer at udskifte dit olie- eller gasfyr. Ønsker du ikke at

Tilskud til grøn fjernvarme

5. november 2020|Kommentarer lukket til Tilskud til grøn fjernvarme

Tilskud til grøn fjernvarme For lidt over en uge siden indgik et stort energiflertal i Folketinget aftale om at give fjernvarmen et økonomisk rygstød. ”Vi har i lang tid måttet kæmpe mod besynderlige statslige

Hvorfor fjernvarme?

Hvad koster det?

Hvorfor fjernvarme?

Fjernvarmen er grøn

I dag produceres størstedelen af fjernvarmen på vedvarende energi. Hvis du konverterer fra gas til fjernvarme, reducerer du over 60 % af dit CO2-udslip, mens du reducerer over 70 % ved at konvertere fra olie til fjernvarme.

Fjernvarmen er lydløs og lugtfri

I modsætning til naturgas og olie, er fjernvarmen en lugtfri og lydløs løsning. I fjernvarmeanlægget suser dit varme vand igennem for at varme dit hus op – uden at du hverken kan høre eller lugte det. Fjernvarmeanlægget er desuden fuldt isoleret, så du taber mindre varme, og får mere varme ud til dine radiatorer.

Du kan spare penge

Hvis du opvarmer dit hus med olie eller el, kan du opnå en stor besparelse ved at få installeret fjernvarme. Din besparelse er så stor, at du i løbet af få år, har tjent din investering hjem igen. Hvis du opvarmer dit hus med gas, er besparelsen knap så stor. Gasprisen er historisk lav, men de andre fjernvarmefordele taler sit tydelig sprog; at fjernvarmen stadig er en mere fordelagtig løsning. Og hvem ved, hvornår gasprisen stiger igen?

Det er nemt at have fjernvarme

Fjernvarmen kræver minimal service og vedligehold. Det er et system, der kører af sig selv. Og I Hvidovre er det nemmere og billigere for fjernvarmens parcelhuskunder i forhold til andre fjernvarmeselskaber, da den service, anlægget kræver, tilbydes kvit og frit. Servicen hedder Fjernvarmens Serviceordning.

Fjernvarmen er fremtidssikret

Fjernvarmen er et fleksibelt og omstillingsparat system, hvor varmen produceres fra flere energikilder. Det betyder, at fjernvarmen er klar til eventuelle ændringer eller forandringer i energiforsyningen. Desuden er fjernvarmen med sine grønne ambitioner allerede godt på vej ind i fremtiden.

Fjernvarmen er forbrugerejet

Fjernvarmen i Hvidovre er forbrugerejet. Det betyder, at det er forbrugerne, der har den endelige beslutningskompetence, hvad angår fx økonomi eller større projekter. Fjernvarmeforbrugernes interesser bliver på denne måde sikret, med et særligt fokus på at holde varmeprisen nede.

Hvad koster det?

Hvis du opvarmer dit hus med el i dag, skal du tage kontakt til os på tlf. 36 38 38 00 eller e-mail ebo@ebo.dk.

Naturgaspris ifht. fjernvarme

Oliepris ifht. fjernvarme