I Hvidovre er vi gode til at tage andel i fjernvarmen

Fjernvarmeselskaberne i Hvidovre er forbrugerejede andelsselskaber. Formålet med denne andelsstruktur i er, at overskud går til vedligeholdelse af fjernvarmen eller returneres til dig og andre fjernvarmeforbrugere via årsopgørelserne eller i form af en lavere varmepris.

I dag er flere end 9 ud af 10 forbrugere i dit fjernvarmeområde allerede andelshavere, og du har mulighed for at deltage i dette fællesskab om varmeforsyningen og dens fremtid.

Hvad kan og skal jeg som andelshaver?

Som andelshaver inviteres du til en årlig generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde. Et eksempel på et initiativ, der er kommet i stand pga. den fællesejede andelsstruktur, er Fjernvarmens Serviceordning. Det er andelshaverne i Hvidovre Fjernvarme, der via en nedsat energisparegruppe, har besluttet at tilbyde serviceordningen gratis til parcelhusejerne. Formålet er at gøre dit varmeforbrug så lavt som muligt. Kort sagt kan du være med til at sætte dagsordenen og være med til at bestemme, hvilke initiativer der skal iværksættes.

Hvordan bliver jeg andelshaver?

En typisk parcelhuskunde betaler kr. 500,- som indskud. Dette beløb returneres, når du ønsker at udtræde som andelshaver.

Hvis du har fået lyst til at melde dig ind som andelshaver, kan du gøre dette ved at udfylde nedenstående kontaktformular.

Det er vigtigt at deltage, fordi jo flere vi er i fjernvarmeselskabet, jo mere indflydelse får vi som forbrugere. Jeg er først og fremmest andelshaver for at sikre, at jeg og mine medborgere her i kommunen får vores varme til en fornuftig pris. Det er sådan set det, der er ”drivet” og jo flere vi kan få med i flokken, jo billigere bliver prisen. Ved at gå sammen om varmeforsyningen, kan vi udnytte ressourcerne bedst muligt og minimere omkostningerne. Forbrugerstyring sikrer også, at den pris vi betaler for vores varme er de reelle omkostninger, der er ved at producere varmen. Der er ikke nogen aktionærer eller nogen andre, der skal have gevinst ud af det her udover Hvidovre fjernvarmes forbrugere. Det er et nonprofit foretagende, og der kastes ikke penge ud til vilde projekter.”

Mogens Bentzen, bestyrelsesmedlem

Skriv dig op som andelshaver

Det er kun beboere i 2650 Hvidovre og eksisterende fjernvarmekunder, der kan blive andelshavere.