Fjernvarmeudbygning i Avedøre Landsby

Fjernvarmen i Avedøre Landsby

Fjernvarmeudbygning

Skriv dig op til fjernvarme

Hvad er Avedøre Green City?

Tilmeld nyhedsbrev

Hvordan udbygges fjernvarmen i Avedøre Landsby?

Planen er, at Avedøre Landsby udbygges som et selvforsynende område, hvor produktionen af fjernvarme vil foregå lokalt. Derfor arbejdes der med at etablere et varmeproduktionsanlæg, der skal producere varme ved hjælp af grøn teknologi (solceller, varmepumper etc.), og forsyne beboerne i området med energieffektiv og grøn fjernvarme.

Projektet i Avedøre Landsby adskiller sig fra andre fjernvarmeområder i Hvidovre, fordi området indgår i Avedøre Green City projektet, herunder ELENA programmet, hvor den Europæiske Investeringsbank har bevilliget 9 mio. kr. til konkrete energiaktiviteter.

Formålet med ELENA-projektet er at skifte fokus fra separat at fokusere på energieffektiviteten i bygninger og i fjernvarmeforsyningen, til at kombinere de to og se på den bedste interaktion. Ambitionen er, at energieffektiviteten i Avedøre Stationsby (Avedøre Syd og Nord) og Avedøre Landsby skal forbedres med mindst 30% på den mest omkostningseffektive måde med kombinerede energibesparende tiltag og forbedringer af fjernvarmesystemet. Derfor har der været flere energioptimerende tiltag i gang i området, som ELENA dækker.

For at fjernvarmen kan blive realitet skal der være 1) tilstrækkelig tilslutning til fjernvarme, og dernæst skal 2) tilbuddene på entreprisen ikke sprænge de økonomiske rammer for det godkendte projektforslag.

En forudsætning for at fjernvarmenettet kan udbygges til Avedøre Landsby, og derved gøre bydelen til en del af Avedøre Green City projektet er, at der er tilstrækkeligt med beboere, der vælger fjernvarmen. Derudover skal tilbuddene på entreprisen ikke sprænge de økonomiske rammer for det godkendte projektforslag.

Er du interesseret, så skriv dig op til fjernvarme her

 

Hvis du bor i Avedøre Landsby, har du nu mulighed for at tilkendegive din interesse i fjernvarmen ved at udfylde nedenstående formular. Ved at udfylde formularen, siger du ja til, at vi sender informationsmateriale og kontrakt direkte til din e-mail, så snart du kan få fjernvarme. Du forpligter dig ikke til at få fjernvarme, og du kan altid afmelde dig denne service ved at kontakte ebo@ebo.dk

Hvis du vil opskrives til nyhedsbrevet, skal du tilmelde dig nederst på denne side. I nyhedsbrevet modtager du projektspecifikke nyheder og opdateringer, så du kan følge med i, hvor langt vi er med at etablere fjernvarme.

Ja / Nej

Villa, Rækkehus, Erhverv

M2

Status på fjernvarmeudbygningen i Avedøre Landsby

Vi har modtaget de sidste tilbud på projektet, og er nu i gang med at forhandle priser med entreprenørerne. Vi afventer de sidste myndighedsgodkendelser, der forventes at være på plads i starten af februar.  Når godkendelserne er på plads, opstarter vi informationskampagnen.

Et fjernvarmeudbygningsprojekt indeholder flere forskellige faser. Nedenstående figur illustrerer de forskellige faser. Fase 6 er markeret med grønt for at illustrere, hvor vi er henne i processen.

Ofte stillede spørgsmål

I forbindelse med et udbygningsprojekt tilbyder vi typisk en fjernvarmepakkeløsning, der overordnet indeholder etablering af en ny stikledning, en nedtagning af dit eksisterende varmeanlæg, en ny fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder. Nærmere information om fjernvarmepakkeløningen og pris kommer.

Da udbygningen af fjernvarmen forventes at blive udbygget som et ø-projekt, dvs. et selvforsynende område, betyder det, at prisen kommer til at differentiere en smule i forhold til de områder, der forsynes i dag med fjernvarme. Ønsker du, at få en fornemmelse af, hvad den årlige pris bliver, henviser vi til vores prisberegner, der kan give dig en fornemmelse. Direkte link her.

I Avedøre Landsby projektet arbejdes der efter at etablere den nyeste fjernvarmeteknologi indenfor units. Når vi har mere information om, hvordan fjernvarmeunitsene ser ud, så vil vi orientere derom.

Nej, du binder dig ikke til fjernvarme. Du kan sagtens stadig sige nej til et tilbud om fjernvarme.

Det du kan gøre er at skrive dig op som interesseret i fjernvarme, og sprede budskabet om fjernvarme til dine naboer. Hvis der er for mange, der installerer varmepumper inden fjernvarmen når at blive udbygget, kan det blive sværere at udbygge fjernvarmen i området.

Hvad er Avedøre Green City?

Avedøre Green City er et visionært samarbejde mellem borgere, virksomheder, organisationer og institutioner, der ønsker, at området skal være bæredygtigt. På tværs af matriklerne samtænkes forbrug og produktion. Derfor defineres Avedøre Green City geografisk af det område, som Avedøre Fjernvarme leverer til i dag inklusiv Avedøre Landsby, der bliver til et fremtidigt fjernvarmeområde.

Oversigtskort over området i Avedøre Green City

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål skabes konkrete tiltag og helhedsorienterede projekter, der udvikles og udføres i et samspil mellem parterne. I arbejdet med de 17 verdensmål fokuserer projekterne i Avedøre Green City på fire overordnede temaer inden for bæredygtig byudvikling:

Grøn mobilitet

Flyt dig grønt

I Avedøre Green City arbejdes der på bedre forhold for opladning af el-biler, cyklister og gående samt fremme af offentlig transport til gavn for miljøet, folkesundheden og dine muligheder for at komme nemt rundt.

Grøn energi & energieffektivitet

Forsyn dig grønt

Avedøre Green City har åbnet en enestående mulighed for at gøre hele bydelen for et fyrtårn for bæredygtig energioptimering, som andre byer i Europa kan lære af. Flere af de store boligafdelinger går i gang med større renoveringsprojekter af hhv. køkkener, bad og energi. Avedøre Fjernvarme går ligeledes i gang med at energioptimere det eksisterende fjernvarmenet og udbygge fjernvarme i Avedøre Landsby.

Grønne byrum & klimatilpasning

Frem biodiversitet

I Avedøre Green City arbejdes der på at fremme biodiversitet, skabe mere kvalitet og flere oplevelser i de omkringliggende grønne flader. Bl.a. har boligforeningen Syd meldt sig ind i Vild Med Vilje og fået tildelt Grøn Pulje midler til at anlægge et blomsterhav langs kanalen.

Grøn bevidsthed & bæredygtig livsstil

Tænk grønt

For at fremme bevidsthed om bæredygtig livsstil og grøn bevidsthed vil der blive afholdt forskellige event for borgerne, der bor i Avedøre Green City området. Til at kick-starte processen opsættes en skraldespandsskulptur, og der gennemføres affaldssorteringskampagner.

De 13 verdensmål

– der arbejdes med i Avedøre Green City er følgende:

Information og nyheder fra Avedøre Green City

Information og nyheder

Status på fjernvarmeudbygningen

3. januar 2024|Kommentarer lukket til Status på fjernvarmeudbygningen

– Vi kan med glæde fortælle, at vi kan tilbyde fjernvarme i starten af 2024 til de første områder, der er fastsat i udbygningsplanen, fortæller Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab, og fortsætter; –

Fjernvarme nyheder om Avedøre Landsby

21. december 2023|Kommentarer lukket til Fjernvarme nyheder om Avedøre Landsby

Nyt om fjernvarmeudbygningen i Avedøre Landsby      Om fjernvarmeudbygningen     Planen er, at Avedøre Landsby udbygges som et selvforsynende område, et såkaldt ø-projekt, hvor produktionen af fjernvarme vil foregå lokalt. Derfor arbejdes der med

Fjernvarme nyheder om Avedøre Landsby

15. november 2023|Kommentarer lukket til Fjernvarme nyheder om Avedøre Landsby

Avedøre Landsby Om projektet Planen er, at Avedøre Landsby udbygges som et selvforsynende område, et såkaldt ø-projekt, hvor produktionen af fjernvarme vil foregå lokalt. Derfor arbejdes der med at etablere et varmeproduktionsanlæg, der skal