Avedøre er i gang med at blive til en Green City

Avedøre er i gang med at blive til en Green City

Hvad er Avedøre Green City?

Fjernvarmens rolle

Tilkendegiv din interesse

Information og nyheder

Hvad er Avedøre Green City?

Avedøre Green City er et visionært samarbejde mellem borgere, virksomheder, organisationer og institutioner, der ønsker, at området skal være bæredygtigt. På tværs af matriklerne samtænkes forbrug og produktion. Derfor defineres Avedøre Green City geografisk af det område, som Avedøre Fjernvarme leverer til i dag inklusiv Avedøre Landsby, der bliver til et fremtidigt fjernvarmeområde.

Oversigtskort over området i Avedøre Green City

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål skabes konkrete tiltag og helhedsorienterede projekter, der udvikles og udføres i et samspil mellem parterne. I arbejdet med de 17 verdensmål fokuserer projekterne i Avedøre Green City på fire overordnede temaer inden for bæredygtig byudvikling:

Grøn mobilitet

Flyt dig grønt

I Avedøre Green City arbejdes der på bedre forhold for opladning af el-biler, cyklister og gående samt fremme af offentlig transport til gavn for miljøet, folkesundheden og dine muligheder for at komme nemt rundt.

Grøn energi & energieffektivitet

Forsyn dig grønt

Avedøre Green City har åbnet en enestående mulighed for at gøre hele bydelen for et fyrtårn for bæredygtig energioptimering, som andre byer i Europa kan lære af. Flere af de store boligafdelinger går i gang med større renoveringsprojekter af hhv. køkkener, bad og energi. Avedøre Fjernvarme går ligeledes i gang med at energioptimere det eksisterende fjernvarmenet og udbygge fjernvarme i Avedøre Landsby.

Grønne byrum & klimatilpasning

Frem biodiversitet

I Avedøre Green City arbejdes der på at fremme biodiversitet, skabe mere kvalitet og flere oplevelser i de omkringliggende grønne flader. Bl.a. har boligforeningen Syd meldt sig ind i Vild Med Vilje og fået tildelt Grøn Pulje midler til at anlægge et blomsterhav langs kanalen.

Grøn bevidsthed & bæredygtig livsstil

Tænk grønt

For at fremme bevidsthed om bæredygtig livsstil og grøn bevidsthed vil der blive afholdt forskellige event for borgerne, der bor i Avedøre Green City området. Til at kick-starte processen opsættes en skraldespandsskulptur, og der gennemføres affaldssorteringskampagner.

Fjernvarmens rolle i Avedøre Green City

I slutningen af 2020 modtog Avedøre Fjernvarme den glædelige nyhed, at den Europæiske Investeringsbank havde bevilliget 9 mio. kr. til konkrete energiaktiviteter i ELENA-projektet i Avedøre Green City området.

Formålet med ELENA-projektet er at skifte fokus fra separat at fokusere på energieffektiviteten i bygninger og i fjernvarmeforsyningen, til at kombinere de to og se på den bedste interaktion. Ambitionen er, at energieffektiviteten i Avedøre Stationsby (Avedøre Syd og Nord) og Avedøre Landsby skal forbedres med mindst 30% på den mest omkostningseffektive måde med kombinerede energibesparende tiltag og forbedringer af fjernvarmesystemet.

Et af de helt store projekter er renoveringen af ledninger og interne varmeinstallationer i Avedøre Boligselskab. Desuden skal ledningsnettet i Avedøre Fjernvarme renoveres, og der skal gennemføres en udvidelse af fjernvarmenettet til Avedøre Landsby i 2021-2023. Alt sammen med helt nye og grønne varmeteknologier (solceller, varmepumper, osv.), der implementeres med henblik på at holde varmeregningen for fjernvarmeforbrugerne på lavest muligt niveau.

Før fjernvarmen kan blive en realitet i Avedøre Landsby, er det nødvendigt med tilstrækkelig tilslutning fra beboerne

En forudsætning for at fjernvarmenettet kan udbygges til Avedøre Landsby, og derved gøre bydelen til en del af Avedøre Green City projektet er, at der er tilstrækkeligt med beboere, der vælger fjernvarmen. Før fjernvarmen kan etableres er det nødvendigt, at projektet hænger økonomisk sammen, og der spiller beboerne en afgørende rolle om fjernvarmen bliver en realitet eller ej.

Status på fjernvarmeudbygningen i Avedøre Landsby

Et fjernvarmeudbygningsprojekt indeholder flere forskellige faser. Nedenstående figur illustrerer de forskellige faser.

Fase 1 er markeret med en grøn farve for at illustrere, hvor vi er henne i processen.

Vi har udarbejdet et udkast til en fremtidig forsyning. På nuværende tidspunkt afventer vi en kommunal godkendelse af en ændring af plangrundlaget. Denne ændring er nødvendig i forhold til placeringen af det lokale varmeanlæg. Vi kan desværre ikke begynde med fase 2, før dette er på plads.

Hvorfor fjernvarmen?

Når vi udbygger fjernvarme til et nyt område, tilbyder vi sædvanligvis en fjernvarme pakkeløsning. Du kan se et eksempel på en pakkeløsning ved at trykke her. Nærmere information vedr. installationsmuligheder i Avedøre Landsby vil komme. Nedenstående video handler om fjernvarme generelt.

Bor du i Avedøre Landsby? 

Tilkendegiv din interesse i fjernvarmen, og bliv en del af Avedøre Green City 

Hvis der er tilstrækkelig med tilslutning til fjernvarmen, forventer vi, at fjernvarmenettet etableres indenfor de næste halvandet til to år. Hvis du bor i Avedøre Landsby, har du nu mulighed for at tilkendegive din interesse i fjernvarmen ved at udfylde nedenstående formular.

Ved at udfylde formularen, siger du ja til, at vi sender opdateringer, informationsmateriale og kontrakt direkte til din e-mail, så snart du kan få fjernvarme. Du forpligter dig ikke til at få fjernvarme, og du kan altid afmelde dig denne service ved at kontakte ebo@ebo.dk

De 13 verdensmål

– der arbejdes med i Avedøre Green City er følgende:

Information og nyheder fra Avedøre Green City

Information og nyheder fra Avedøre Green City

Ved at trykke her

Status på fjernvarmerenoveringen i Hovedstien

16. august 2022|Kommentarer lukket til Status på fjernvarmerenoveringen i Hovedstien

Vi arbejder fortsat på at renovere og dermed optimere fjernvarmenettet i Avedøre. Dette gøres i samarbejde med Bravida. I forbindelse med opgravningen til det eksisterende fjernvarmenet er der dukket et par uforudsete faktorer op,

Kom til informationsmøde om fjernvarmen

7. august 2022|Kommentarer lukket til Kom til informationsmøde om fjernvarmen

Tirsdag d. 16/8 kl. 17:00 afholdes informationsmøde i Den Gamle Skole, Storegade 20 omkring fjernvarmeprojektet, der kaldes for Avedøre Landsby. Dagsordenen for mødet er: Avedøre Green City Avedøre Green City er et projekt, der

Renovering af fjernvarmen i Hovedstien

18. januar 2022|Kommentarer lukket til Renovering af fjernvarmen i Hovedstien

Avedøre fjernvarme renoverer fjernvarmeledningerne i Hovedstien samt området omkring. I den forbindelse vil primært cykelstien mellem broerne bliver gravet op. Der vil som udgangspunkt, være muligt at benyttet fortovet i nordlig side af Hovedstien.