Beskrivelse af problemet (vedhæft billeder af problematik, installation og hele unitten, gerne fra forskellige vinkler)

Hvis det skal være muligt at give den bedste behandling, er det vigtigt at der medsendes foto