FD Hvidovre 

Min varmeregning

Min fjernvarme

Info om dit varmeanlæg og spareråd?

Serviceordning

Bliv andelshaver

Skal du flytte?

TILMELD SMS SERVICE

Bestyrelse

  • Henrik Berg, Formand. Repræsenterer DAB

  • Erik Gemmer, Næstformand. Repræsenterer Lejerbo

  • Jens Bak, Bestyrelsesmedlem. Kommunalt udpeget

  • Mogens Bentzen, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Hvidovre Boligselskab

  • Ejner Skræddergaard, Bestyrelsesmedlem. Kommunalt udpeget

  • Lars Simonsen, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Boligselskabet Friheden

  • Eva Clasen Nyqvist, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Lejerbo

  • Finn Halberg, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Hvidovrebo

  • Turgay Sahin, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer parcelhusejerne

  • Mie Fejerskov Sørensen, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer større private boligejendomme

Bestemmelser

Vi har fortaget nogle mindre rettelser i vores tekniske bestemmelser, herunder i afsnit 6. om tilslutningsarrangementer og afsnit 7. om interne rørledninger, for at undgå evt. misforståelser vedr. en revideret bestemmelse vedr. tilslutningsarrangementer.

Resultat, budget og årsrapport

Historie

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. – i daglig tale FD Hvidovre er et forbrugerejet og forbrugerstyret andelsselskab.

Selskabets idriftsættelse skete på repræsentantskabsmødet den 9. maj 2012. Selskabet kom til som en fusion mellem 3 tidligere distributionsselskaber: Hvidovre Nord, Midt og Syd – alle forbrugerejede og forbrugerstyrede andelsselskaber.

Selskabets vigtigste del er selskabets andelshavere. Alle fjernvarmeforbrugere i selskabets område kan blive andelshavere.

Alle andelshavere mødes på repræsentantskabsmøder for at tage stilling til regnskaber og budgetter, det vil hovedsageligt sige varmepriserne, og de vælger bestyrelsesmedlemmer til den 11 personers store bestyrelse.

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Hvidovre i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning, køling og/eller forsyning med varmt vand.