65 % af de danske boliger forsynes i dag med fjernvarme

Hvidovre Fjernvarmeselskab

Hvidovre Fjernvarmeselskab er ansvarlig for at tilslutte forbrugere til fjernvarmenettet.

I dag tilsluttes der både forbrugere til nettet i fjernvarmeområderne, mens der arbejdes på at udbygge fjernvarme til de områder, hvor der endnu ikke er etableret fjernvarmen i vejen, dvs. i fjernvarmeudbygningsområder.

Bor du i et fjernvarmeområde, skal du derfor trykke på “Ny kunde i et fjernvarmeområde” for at finde flere informationer.

Bor du i et fjernvarmeudbygningsområde, og gerne vil have fjernvarme, skal du derfor trykke “Her udbygges fjernvarme først” eller “Status på fjernvarmeudbygningen” for at finde flere informationer.

Ny kunde i fjernvarmeområde 

Her udbygges fjernvarmen først

Status på fjernvarmeudbygningen 

Historie

Hvidovre Fjernvarmeselskab blev stiftet i 1984 og har fra start haft følgende hovedopgaver: varetage opgaver vedrørende nyanlæg af fjernvarme i Hvidovre, varetage finansieringen af disse nyanlæg og køb og salg af varme (som fordelingsselskab). Selskabet ejes af Hvidovre Kommune og fjernvarmedistributionsselskaberne i Hvidovre.

Hvidovre Fjernvarmeselskab haft travlt med at udvide fjernvarmeområderne i Hvidovre, og det er et arbejde, der fortsætter. Planen er, at hele Hvidovre konverteres til et fjernvarmeområde. Selskabet har som fordelingsselskab ikke egne slutbrugere tilkoblet. Derfor er selskabets ledelse sammensat af de interessenter, der repræsenterer kommunen og fjernvarmedistributionsselskaberne.

Bestyrelse

  • Anders Liltorp, Formand. Kommunalt udpeget

  • Henrik Berg, Næstformand. Repræsenterer FD Hvidovre

  • Birgit Thomsen, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Rebæk Søpark

  • Tina Cartey Hansen, Bestyrelsesmedlem. Kommunalt udpeget

  • Jens E. Hummelmose, Bestyrelsesmedlem. Kommunalt udpeget

  • Gert Krogstad-Nielsen, Bestyrelsesmedlem. Kommunalt udpeget

  • Mogens Bentzen, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer FD Hvidovre

  • Heine Knudsen, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Hvidovre Hospital

  • Margit Kjærgaard, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer Avedøre Fjernvarme

  • Erik Gemmer, Bestyrelsesmedlem. Repræsenterer FD Hvidovre

Bestemmelser

Vi har fortaget nogle mindre rettelser i vores tekniske bestemmelser, herunder i afsnit 6. om tilslutningsarrangementer og afsnit 7. om interne rørledninger, for at undgå evt. misforståelser vedr. en revideret bestemmelse vedr. tilslutningsarrangementer.

Regnskaber