Fjernvarmens Serviceordning

Som fjernvarmekunde er man en del af et fællesskab. I det fællesskab er der en række tekniske bestemmelser, der skal sikre, at hvert anlæg i Hvidovre kører optimalt. Når et fjernvarmeanlæg kører dårligt, påvirker dette effektiviteten i fjernvarmenettet. I sidste ende påvirker det både din og fjernvarmeselskabets økonomi negativt. Derfor har fjernvarmens forbrugere, der sidder i bestyrelsen, besluttet at tilbyde en gratis serviceordning til de forbrugere der bor i parcelhuse.

Ordningen indeholder hovedeftersyn og vedligeholdelsestjek. I løbet af en periode på ca. seks år vil du få udført et hovedeftersyn og to vedligeholdelsestjek. Du kan forvente, at der går mindst to år fra du tilmelder dig til du får besøg af en VVS’er fra serviceordningen, og at VVS’eren besøger dig ca. hvert andet år.

På 1. servicebesøg vil du få et hovedeftersyn, der indeholder:

 • Vurdering af boligens radiatorer, gulvvarmestrenge, vinduer, isolering og ventiler.

 • Kontrol af ventiler.

 • Kontrol af fjernvarmeanlæggets indstillinger og tilstand.

 • Vurdering af boligens energiforbrug og anbefaling af eventuelle energibesparelser.

 • Vejledning i bedre forbrugsvaner og varmeøkonomi.

 • Udarbejdelse af servicerapport.

 • Hovedeftersynet gentages ca. hvert 6. år.

På 2. og 3. servicebesøg vil du få et vedligeholdelsestjek, der indeholder:

 • Kontrol af fjernvarmeanlæggets indstillinger og tilstand.

 • Eventuel rensning af snavssamler.

 • Kontrol af utætheder, pumpe og trykekspansion.

 • Kontrol af vandstand på centralvarmeanlægget.

 • Udarbejdelse af servicerapport.

 • Vedligeholdelsestjekket gentages ca. hvert 2. år.

Tilmeld dig fjernvarmens serviceordning

Det er kun beboere i 2650 Hvidovre der kan benytte denne tjeneste, og man skal være parcelhusejer.