Planen for fjernvarmeudbygningen

På bestyrelsesmøde i Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) blev planen for fjernvarmeudbygningen godkendt. Planen er at udrulle fjernvarme til hele Hvidovre gennem ø-projekter. Dagen efter bestyrelsesmødet blev udbygningsplanen sendt ud til de borgere, der har tilkendegivet deres interesse i fjernvarmen på www.hvidovrefjernvarme.dk.

Fjernvarmeudbygningen skal realiseres gennem ø-projekter

Inden fjernvarmen kan udbygges i et område, skal der udarbejdes et projektforslag, der opfylder en række lovgivningsmæssige kriterier, hvor økonomien skal være positiv for samfundet, fjernvarmeselskabet og forbrugerne. Projektforslagene har indtil videre ikke kunne bevise en positiv samfundsøkonomi under de nuværende statslige beregningsmodeller og med varmeleverance fra VEKS, og det er årsagen til, at fjernvarmeudbygningen har været på stand by. I Hvidovre Fjernvarmeselskab har vi derfor arbejdet på at finde en anden løsning, så fjernvarmeudbygningen kan fortsætte.

”Ø-projektmodellen er løsningen”, siger formanden for HFS Anders Liltorp og fortsætter, ”et ø-projekt er et mindre område, der forsynes af et lokalt og mindre varmeanlæg. Varmeanlægget etableres i en ny eller eksisterende bygning eller ved at anvende overskudsvarme.

Projektet Nord for jernbanen ved Vojensvej er et ø-projekt. Projektet er blevet godkendt, og det er en milepæl for fjernvarmeudbygningen. Det er første gang i flere år, at det er lykkedes at komme så langt i processen, og vi satser på, at projektet baner vejen for udbygningen af fjernvarmen i resten af Hvidovre. Det er derfor, at Hvidovre Fjernvarmeselskab nu har lagt en vejledende plan for fjernvarmeudbygningen i resten af Hvidovre. Hvis det kan lade sig gøre, skruer vi naturligvis tempoet op for udbygningen, så fjernvarmen udrulles hurtigere”, siger Anders Liltorp.

Rækkefølgen for fjernvarmeudbygningen er fastlagt ud fra 4 overordnede parametre

Fordi fjernvarmeudbygningen skal realiseres gennem ø-projekter, betyder det, at den nye udbygningsplan er anderledes end den tidligere, da der er en række nye forhold, som vi er blevet nødt til at medtage i planlægningen. Den tidligere udbygningsplan tog udgangspunkt i, at varmen skulle komme fra VEKS, men på nuværende tidspunkt er det ikke en mulighed, hvis fjernvarmen skal udbygges.

Derfor er rækkefølgen i udbygningsplanen udarbejdet ud fra følgende 4 nye parametre:

  1. Bedst mulige udgangspunkt for ø-projekter, dvs. arealer og infrastruktur.
  2. Antallet af mulige store og mindre fjernvarmeforbrugere.
  3. Sammensætningen af brændsler for husstandene.
  4. Antallet af opskrivninger til fjernvarme.

For at fastsætte rækkefølgen i udbygningsplanen har hvert område fået en karakter ud fra de 4 overordnede parametre. Karaktererne er givet fra 1-10, hvor 10 er den højeste karakter.

Det er stadig vigtigt at skrive sig op til fjernvarmen

Det er stadig vigtigt at skrive sig op til fjernvarmen på www.hvidovrefjernvarme.dk, hvis man er interesseret. For at fjernvarmen kan udbygges i et område er det nødvendigt, at 30 % af varmeaftaget i området vælger at konvertere til fjernvarme. ”Vi håber på, at vi hurtigere kan opnå de 30 % igennem opskrivningerne, hvilket bidrager til, at fjernvarmen udrulles hurtigere. Samtidig vil vi gerne spare på papiret, da vi normalt uddeler informationsmateriale til hver adresse i starten af et udbygningsprojekt, som fx Nord for Jernbanen ved Vojensvej”, slutter Anders Liltorp. Man forpligter sig ikke til fjernvarme ved at skrive sig op, man siger ja til at få tilsendt informationsmateriale og kontrakt direkte til sin mail, når man har mulighed for at få fjernvarme.

Du kan skrive dig op her