Der er nu givet grønt lys til, at fjernvarmen kan udbygges i området Nord for jernbanen ved Vojensvej

Inden fjernvarmen kan udbygges i et område, skal der udarbejdes et projektforslag, der opfylder en række lovgivningsmæssige kriterier, hvor økonomien skal være positiv for samfundet, fjernvarmeselskabet og forbrugerne. Projektforslagene har indtil videre ikke kunne bevise en positiv samfundsøkonomi under de nuværende statslige beregningsmodeller og med varmeleverance fra VEKS (VEKS, dvs. Vestegnens Kraftvarmeselskab, der er et kommunalt ejet transmissionsselskab på Vestegnen), og det er årsagen til, at fjernvarmeudbygningen har været på stand by. I Hvidovre Fjernvarmeselskab har vi derfor arbejdet på at finde en anden løsning, så fjernvarmeudbygningen kan fortsætte.

Projektet Nord for jernbanen ved Vojensvej er eksemplet på, at det er lykkedes. Projektet er blevet godkendt i går af kommunalbestyrelsen, og det er en milepæl for fjernvarmeudbygningen. Det er første gang i flere år, at det er lykkedes at komme så langt i processen, og vi håber på, at projektet baner vejen for udbygningen af fjernvarmen i resten af Hvidovre. Det nye i projektet er en decentralisering af fjernvarmeforsyningen, hvor der bygges et mindre varmeanlæg i en eksisterende bygning i Hvidovre, der skal forsyne området.

Men det er stadig ikke endeligt om projektet realiseres. For at vi kan begynde projektet, skal 30 % af varmeaftaget i området vælge at konvertere til fjernvarme. Det betyder, at beboerne i området skal tilslutte sig projektet, for at vi kan gå i gang. Hvis alt går som planlagt, forventer vi at begynde opstartsfasen i primo/medio af 2021.

Du kan se, hvor Nord for jernbanen er på kortet: https://www.hvidovrefjernvarme.dk/interesseret-i-fjernvarme/

Planlægningen af fjernvarmeudbygningen er i gang

Godkendelsen af projektet Nord for jernbanen ved Vojensvej betyder, at bestyrelsen i Hvidovre Fjernvarmeselskab er begyndt at planlægge en vejledende udbygningsplan for resten af Hvidovre.

Den nye udbygningsplan bliver anderledes end den tidligere, da der er en række nye forhold, som vi bliver nødt til at medtage i planlægningen. Den tidligere udbygningsplan tog udgangspunkt i, at varmen skulle komme fra VEKS, men på nuværende tidspunkt er det ikke en mulighed, hvis fjernvarmen skal udbygges. For at udbygningen skal fortsætte, ser det ud til, at fjernvarmeforsyningen skal decentraliseres, som i projektet Nord for jernbanen ved Vojensvej. Derfor udarbejdes rækkefølgen i udbygningsplanen ud fra følgende nye principper:

  1. Bedst mulig udgangspunkt for en lokal varmeleverance, dvs. arealer og infrastruktur.
  2. Antallet af mulige store kunder og mindre kunder.
  3. Sammensætningen af brændsler (olie/naturgas).
  4. Antallet af opskrivninger til fjernvarme i området via www.hvidovrefjernvarme.dk

I midten af december bliver udbygningsplanen behandlet på bestyrelsesmødet i Hvidovre Fjernvarmeselskab.